NEDŮVĚRA

Subtilní rezonance se zlem, která se projevuje nedostatkem důvěry, absencí pozitivního přesvědčení, že určitý faktický stav je takový, jak se nám jeví anebo že něčí vlídné chování neskrývá jiné záměry, než ty deklarované.

Coby výraz základní prozíravosti anebo obezřetného postoje, může nás nedůvěra uchránit před chybami; její nadmíra však brzdí iniciativu, blokuje duchovní pokrok a někdy prozrazuje buďto nemístně sobeckou starost o vlastní bezpečí anebo nedostatek dobré vůle a přináležitosti k lidem kolem nás, kteří, díky praxi jógy, dosáhli kvalitativních duchovních skoků, vnitřní harmonie, zdraví, štěstí, naplnění.

NAHORU