ÓDŽAS

Subtilní energie nebo blahodárná subtilní tekutina. Odvozeno ze sanskrtského slovního základu vadž, který má význam „být silný“, slovo ódžas znamená „obrovská subtilní síla, subtilní sublimovaná energie, kterou shromažďujeme biologickou transmutací určitých fyzických potenciálů, které existují v mikrokosmu naší bytosti, včetně tvořivého (sexuálního) potenciálu, síly (vitální, psychické, mentální, duchovní).

V tradiční indické medicíně ájurvédě je ódžas vlastně kvintesencí složek (dháta) fyzického těla. Ódžas je tedy subtilní vitální velmi důležitou podstatou, obsaženou a shromážděnou v 7 dhátu, kterými jsou (1. plazma (rasa); 2. krev (rakta); 3. svaly (mamsa); 4. tuk (meda); 5. kosti (asthi); 6. kostní dřeň a nervy (madždža); 7. sperma a rozmnožovací tkáně jak u muže, tak u ženy (šukra)).“

Tajné jogínské texty považují subtilní tekutinu ódžas za nejvyšší formu blahodárné subtilní energie v mikrokosmu lidské bytosti (do tohoto mikrokosmu se počítá i fyzické tělo) a často definují ódžas jako základní subtilní vitální energii. Prostřednictvím určitých speciálních technik hathajógy (jako je: múlabandha, uddijána bandha, naulí, jónimudrá, olimudry, šaktičalanamudrá ad.) správně a důsledně prováděných jak během aktivní sexuální abstinence, tak i během dokonalé sexuální kontinence (brahmačarja), mohou být určité látky (specifické „potenciály“), které existují v lidském těle a mezi nimi hlavně sexuální výměšky (sperma u muže a odpovídající sexuální výměšky (včetně menstruačních) u ženy) postupně biologicky transmutovány v subtilní energii ódžas a transformovat se tak v blahodárné subtilní tekutiny, které se poté díky následným komplexním procesům harmonické sublimace mohou stát různými formami čím dál vytříbenější energie (ódžas), jež mohou být snadno směřovány (svedeny) a shromažďovány jako rezervní energie na úrovni 7 tajných silových center (čaker).

Máme-li na zřeteli všechny tyto výjimečně důležité aspekty, jogín či jogínka může přímo zjistit prostřednictvím vlastní zkušenosti že: na úrovni múladháračakry subtilní tekutina ódžas dává naprosto mimořádnou vitalitu; na úrovni svádhišthánačakry ódžas probouzí, zvyšuje a tříbí tvořivou představivost, která musí být dokonale ovládnuta; na úrovni manipúračakry sublimovaná energie ódžas dává rozmach, humor, bodrost, veselost a obrovskou sebedůvěru; na úrovni anáhatačakry tekutina ódžas dává pozitivní vytříbenou empatii, radost, euforické citové rozšiřování, zdravý rozum a schopnost ohromující lásky; na úrovni višuddhačakry dává ódžas sílu transfigurace, intuice, čistoty, duchovní inspirace; sublimovaná na úroveň ádžňáčakry dává subtilní energie ódžas mimořádnou sílu mentální pronikavosti, jasnovidectví, blahodárný charismatický vliv, genialitu; na úrovni sahasráry tekutina ódžas dává božskou inspiraci, moudrost, blaženost a umožňuje nevýslovné spojení s nejvyšším absolutnem – Bohem.

Pojem ódžasšakti označuje výjimečný blahodárný účinek, vyvolaný subtilní energií (ódžas), která se projevuje v podobě obrovské blahodárné zářící sféry, v níž je velmi nakumulována subtilní tekutina (ódžas). Tato obrovská aura umožňuje v případě příslušné bytosti projevování komplexní škály paranormálních schopností (siddhi), mentálních a psychických, stejně jako (v případě převládajícího nashromáždění nejčistší a nejvytříbenější subtilní tekutiny ódžas) splynutí s absolutním božským Vědomím v nejvyšších „vrstvách“ individuálního vědomí.

NAHORU