PÁRAMITÁ

Spisovně ten, kdo dosáhl druhého břehu“ neboli transcendence. Všeobecně překládáno jako „dokonalost“, pojem páramitá označuje duchovní ctnosti, které Bódhisattva uskutečňuje na své cestě (bhúmi).

Mezi nimi je šest základních vlastností:

  1. danapáramitá (kvalita nebo soucit)
  2. šilapáramitá (moudrá mravnost)
  3. kšantipáramitá (trpělivost)
  4. vírjapáramitá (gigantická energie)
  5. dhjánapáramitá (hluboká meditace)
  6. pradžňápáramitá (moudrost)

K těmto vlastnostem se přidávají další čtyři ctnosti, které byly včleněny do kánonu později:

  1. upajakaušalapáramitá (správně a dokonale integrovaný čin v božské, univerzální harmonii)
  2. pranidhánapáramitá (skromný hlas nebo tón řeči plný pokory)
  3. balapáramitá (nezničitelné rozhodnutí)
  4. džňánapáramitá (poznání a uplatňování správné definice celé dharmy)

Danapáramitá spočívá v blahodárné činnosti, jestliže je jí zapotřebí, a dávání hmotných věcí, impulsů, stavů, duchovních prožitků tomu, kdo si je opravdu zaslouží. Zároveň předpokládá ukázat se vždy laskavým a plným soucitu a nabídnout vlastní zásluhy a duchovní výsledky pro osvobození a urychlení vývoje ostatním, namísto toho, abychom si je drželi jen pro nás.

Šilapáramitá představuje způsob chování a správnou mravnost, které musíme mít, abychom mohli kontrolovat, transmutovat, sublimovat a porazit vášně a zajišťovat, díky duchovnímu pokroku, příznivé zrození, abychom mohli napomáhat i dále k osvobození dalších lidských bytostí, po něm toužících.

Kšantipáramitá označuje myšlenku, že všechny obtíže bytostí mají nějakou příčinu, a pokud tuto odstraníme, obtíže zmizí. Zároveň označuje obrovskou trpělivost a toleranci.

Vírjapáramitá vyvolává neodchylnou důslednost v duchovním úsilí a pevnou vůli.

Dhjánapáramitá zde přestavuje hlubokou meditaci jako prostředek k rychlému odstranění iluze egotického a omezeného já a k co nejjasnějšímu vnímání vztahů, které spojují každou bytost se všemi ostatními.

Pradžňápáramitá znamená efektivní uskutečnění nejvyšší moudrosti.

NAHORU