SAGUNA BRAHMAN

Brahman (Božské Absolutno) s atributy“. Tradiční jógové texty rozlišují dva aspekty brahmana (Boha): na vyšší úrovni existuje jediný brahman, který nemá žádné určení ani atributy (nirguna brahman), a na nižší úrovni brahman, kterému jsou přisouzeny všechny druhy všech vlastností (upadhi) pro usnadnění jeho uctívání. K tomuto přiřazení je v Ramatapanya upanišad řečeno: „Brahman neboli Bůh (Absolutno) je čisté vědomí bez formy, je transcendentní a nedělitelný. Aby však uctívači pomohl v jeho úsilí o oddanost, byl (brahman) zkrášlen symboly a atributy“. Saguna brahman se tak stává Íšvarou neboli zosobněním Božství, které lze snáze uctívat a na které se lze obracet prostřednictvím modlitby.

NAHORU