21 důvodů, proč navštěvovat Duchovní školu Rezonance

1. Nalezněte klid i uprostřed velkoměsta

Všichni víme, že život ve městě může být hektický a stresující a myšlenka utéct od všeho někam pryč se někdy zdá opravdu lákavá. V Rezonanci však věříme, že duchovní cesta má zahrnovat všechny životní oblasti – včetně „běžného“ života ve městě. Na našich kurzech proto studenty učíme, jak do duchovního života harmonicky začlenit své zaměstnání a společenský život a jak mezi vším nalézt správou míru rovnováhy. Studenti nám často říkají, že díky našim kurzům nalezli i uprostřed města nebeský klid. I vy si s sebou tento klid můžete odnést a těšit se z něj, protože skutečný klid pochází z nitra. Jakmile víte, jak se s ním spojit, můžete si tuto svatyni vzít kamkoliv s sebou.

2. Získejte tělesnou harmonii a zdraví

V Rezonanci vyučujeme tradiční hathajógu, tedy praxi, která obnovuje fyzickou harmonii a zdraví dosažením vnitřní rovnováhy na všech úrovních: energetické, citové, mentální a duchovní. Odpoutané rozjímání nad tím, jak vypadá a „funguje“ naše fyzické tělo, nám totiž může přinést opravdu spoustu poznatků o fungování našeho vnitřního, subtilního světa! S jógovým životním stylem a metodami, které se na našem kurzu učí, zjistíte, že prohloubit váš každodenní pocit pohody a naplnění je zcela reálné a možné.

Získejte znovu dynamiku a pružnost těla i mysli a obnovte své celkové zdraví!

3. Vneste do svého života více lásky

Každý si přeje cítit lásku. Jak ji ale můžeme v životě vnímat co nejvíce? Na našem kurzu tantrajógy se naučíte, že zodpovědnost za množství prožívané lásky máte pouze VY, nikdo jiný. Objevíte způsob, jak energii lásky vědomě a hojně „přitahovat“, jak se jí úplně otevřít a štědře ji sdílet se všemi ve vašem okolí.

Esoterická tantrajóga nabízí cestu vnitřní proměny, která vám (kromě mnoha jiných věcí) pomůže prožívat harmonické vztahy nebo dokonce navázat vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

4. Poznejte do hloubky skutečné esoterické vědomosti

Všechny naše kurzy jsou založeny na prastaré moudrosti, kterou přizpůsobujeme současnému modernímu světu. Zároveň ji ale předáváme bez kompromisů nebo zjednodušování, které by vedlo k povrchnosti.

Na kurzech jógy, tantrajógy a kašmírského šivaismu přinášíme zapomenuté poznatky, techniky a postoje popisované ve starověkých spisech. Vždy vycházíme z univerzálně platných zákonů, které od nepaměti vládnou celému vesmíru. Autentická nauka nám pomáhá lépe poznat sebe sama a nalézt své místo ve světě. I velcí mudrcové praví: poznáním sebe sama poznáváme celý svět a všechna jeho skrytá tajemství.

5. Objevte systém čaker: cestu za poznáním sebe sama

Každý z nás je jedinečný a skrývá v sobě mnohem větší potenciál, než si možná dokážeme představit. Jelikož naše vzdělání bývá více zaměřeno na vnější svět a fyzické projevy, často nám uniká, jak se stavět k méně hmotným, ale stejně reálným věcem, jako jsou např. emoce. Otázky typu „Jak můžu zlepšit svůj milostný vztah?“ nebo „Jak naložit se zkušenostmi, které přesahují vnější fyzický svět?“ si neumíme zodpovědět. Můžeme si nakonec uvědomit, že žijeme ve vlastní bublině s omezenými možnostmi a přitom ale dost dobře svému vnitřnímu světu nerozumíme.

Na našich kurzech jógy a tantrajógy se naučíte subtilní lidskou anatomii, díky které rozpoznáte sami sebe jako komplexní bytost s nezměrným potenciálem, který můžete používat. Naučíte se systém čaker a začnete tak svůj život i sebe sama vnímat novým způsobem. Osvojíte si velice praktický přístup směřující k proměně těch životních oblastí, které se vám léta nedaří změnit.

6. Posilněte svoji vitalitu, získejte více energie a lepší výdrž

Jóga je úžasná duchovní věda, která pomáhá uvádět do rovnováhy všechny úrovně naší bytosti. Pro šťastný a zdravý život potřebujeme mít plně „nabité baterie“. Jóga i tantrajóga proto zahrnují specifické tělesné pozice (ásany) a další metody, které nám pomáhají posílit vitalitu a získat tak dostatek energie a potřebnou výdrž k dosažení našich životních cílů.

V kurzech Duchovní školy Rezonance se naučíte techniky, které vám pomohou dosáhnout harmonické váhy odpovídající vaší tělesné struktuře, zbaví vás apatie, lenosti a únavy. Budete povznesení s hlavou v oblacích, ale také stabilně ukotvení pevně nohama na zemi.

7. Učiňte z potěšení klíč k vlastnímu rozvoji

Potěšení a rozkoš jsou v našem životě ohromnou hnací silou – jen se podívejte, kolik vašich denních aktivit a rozhodnutí je motivováno právě potěšením… Anebo naopak, když zrovna neuspokojujeme svoji touhu po potěšení, často proti ní bojujeme (třeba usilovnou snahou odolat lahodně vypadajícímu čokoládovému dortíku, protože jsme se rozhodli stravovat se zdravě). Někdy nás dokonce potěšení může odvádět od toho skutečně důležitého. Pokud ho ale potlačujeme a svoji základní potřebu cítit potěšení popíráme, život se stává smutným a těžkým…

V esoterické tantrajóze je potěšení důležitou součástí šťastného a naplňujícího života, hlavně je ale významným nástrojem naší transformace. Když prožíváme potěšení, lehce se uvolňujeme, daleko více se otevíráme a snadněji dokážeme pojmout úplně nové prožitky. Když se naučíme prožívat potěšení skutečně správným způsobem a budeme jej kontrolovaně rozvíjet, může nás to dovést k objevu hlubších stránek nás samotných včetně nespočetných krás, které v sobě ukrýváme.

8. Získejte silnou vůli a sebedůvěru

Patří fráze „to prostě nedokážu“ do vašeho běžného slovníku? Vzdáváte se často? Nejste schopni dotahovat věci do konce? Jóga a tantrajóga vám mohou pomoci pochopit zdroj nerovnováhy a od základu změnit pohled na vaše životní výzvy. Nabízejí potřebné vzdělání a techniky, kterými vás povedou k překonání všech domnělých omezení až k dosažení vnitřní harmonie. S jejich pomocí můžete poznat skutečné naplnění a dosáhnout všech prospěšných cílů, které jste si vytyčili, v souladu se vašimi nejvyššími ideály a aspiracemi. Tajemství k vnitřní změně našich životních zkušeností je – jakmile ho jednou opravdu poznáme – ve skutečnosti velice prosté...

9. Objevte nesmírnou moc odpuštění

Držet v sobě křivdu, hněv či rozhořčení je pro každého velmi bolestné. Přesto mnoho z nás žije své životy (a to někdy dokonce i po mnoho let!) ve stínu smutku, frustrace a zloby.

Můžeme ale žít jinak – pokud máme k dispozici správné metody a naučíme se nový způsob, jak se vypořádat s těžkostmi. Rozhodnout se během náročných životních událostí pro lásku místo zloby není vůbec snadné. Pokud se nám to ale podaří, účinky jsou zcela výjimečné! Když rozvineme schopnost skutečně odpouštět, můžeme nechat bolest za sebou a osvobodit se… Začínáme postupně žít šťastně, harmonicky a se srdcem na dlani.

Kurzy esoterické integrální jógy a esoterické tantrajógy nám nabízejí účinné a dostupné metody, díky kterým se můžeme naučit otevřít své srdce a objevit úžasnou moc odpuštění. Tím do hloubky léčíme svou duši a připravujeme se na nové výzvy života, které nás díky naší nové otevřenosti už nezaskočí, ale obohatí a posílí.

10. Naučte se následovat svou intuici

Určitě znáte ten pocit „já to věděl…“, jenže když slyšíme tento hlásek, už je většinou pozdě.

Všichni máme k dispozici skrytý vnitřní kompas – přímý způsob poznání. V životě ale můžeme volit z mnoha možností, vydat se různými cestami a naslouchat tolika hlasům.Někdy nás zahlušují natolik, že je matoucí rozpoznat, kterým z nich uvěřit. Raději tedy vnitřnímu vedení ve shonu každodenního života téměř nenasloucháme a často ho zaregistrujeme, až když volbu učiníme.

Naše kurzy vás naučí naslouchat skutečnému vnitřnímu hlasu moudrosti a řídit se intuicí, která vás bude bezpečně provázet životem – a někdy i značně překvapujícími cestami, které vám přinesou větší naplnění a odhalí zcela nové perspektivy.

11. Zlepšete svoji pozornost a soustředění

Naše výkonnost při práci či studiu výrazně roste, pokud se dokážeme správně soustředit. Věda dokázala, že i léčba našeho těla je efektivnější, pokud ji podpoříme pozorností. Kvalita a účinnost meditace a jógové praxe se také výrazně odvíjí od naší schopnosti koncentrace a zaměřování pozornosti… Proč je to ale pro mnoho z nás tak obtížné?

Pro většinu lidí koncentrace zahrnuje napětí a velké úsilí! Opravdové koncentrace by ve skutečnosti mělo být dosaženo bez úsilí. I snaha, kterou vynaložíme při nácviku koncentrace, je jen součástí tréninku.

Mysl může být trénována podobně jako sval v posilovně, ale je nepravděpodobné, že by se nám podařilo dosáhnout významných výsledků během jednoho dne. Na kurzech jógy a tantrajógy vyučujeme praktické a účinné metody k dosažení soustředěné pozornosti, která se nám tak stane neocenitelným nástrojem na naší cestě k duchovnímu probuzení. Díky tréninku získáme kontrolu nad svou myslí a vytváříme konečně prostor pro své srdce, které jedině tak může být opravdu svobodné. A prostřednictvím osvobozeného srdce se nám otevírají ještě mnohem hlubší prožitky a mystéria…

12. Odhalte duchovní rozměr svého života

V určitý životní okamžik se prostě rozhodneme posunout se dál. Život na povrchu nás přestane uspokojovat a začneme žíznit po něčem opravdovějším a více naplňujícím. Je potřeba vydat se na cestu do hlubin našeho nitra, která nás přivede k zářivějšímu životu, ke skutečnému štěstí a k lásce, kterou jsme si dříve nedokázali představit. Začneme se probouzet a naše zdánlivě všední dny se promění v cosi magického.

Naše kurzy esoterické integrální jógy a esoterické tantrajógy nabízejí prověřené nástroje a poznání, které nám umožní ponořit se hlouběji do života.Tuto hloubku začneme cítit na cvičební podložce, následně prostoupí každý okamžik naší existence, až nakonec učiní krásnější celý náš život.

13. Ženy, staňte se součástí duchovního sesterství

Ženy utvářejí společenství ve všech tradicích, rozmlouvají spolu, smějí se, tančí, sdílejí své životní či milostné zkušenosti nebo jen tráví chvíle spolu. Když se „dají dohromady“, každá z nich jako kouzlem rozkvete. V kontrastu s dnešní společností, která je založená na soutěžení a ve které se ženy často chovají jako muži, aby byly na své pracovní pozici „vidět“, nabízí tantra výrazně jiný pohled: ženu vnímá jako bohyni hodnou uctívání a zbožňování. Cesta každé ženy k probuzení bohyně v sobě je značně podpořena, pokud se setkává s dalšími blízkými, moudrými ženami a vzájemně spolu sdílejí.

V Duchovní škole Rezonance se ženy pro společný duchovní rozvoj scházejí ve speciálních „Šakti“ skupinách, které naše kurzy doprovázejí. V ženském společenství nalézají lék na uspěchanou moderní dobu, podporu pro vlastní rozvoj i prostor pro kreativní sebevyjádření.

14. Muži, využijte podpory ryzího mužského bratrství

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vlastně pro tolik mužů tak naplňující společné fandění a sledování fotbalových či jiných zápasů? Zapomenout na formality, sjednotit se pro společný ideál a usilovat společně o stejný cíl – jako tým! Zdánlivě je to „jenom hra“ a tento způsob semknutí mužů není často vědomý, přesto hodně vypovídá o mužské povaze.

Všechny duchovní tradice obsahují nějaký ideál, ke kterému směřují. V tantře ho nazýváme „Šiva“ neboli nejvyšší Vědomí. Vnitřní postoj, který umožňuje dosáhnout stejné úrovně vědomí, je hrdinský postoj duchovního bojovníka – stav Vira. Vědomý muž (Vira) je životním hrdinou. Sjednocení se ve jménu těchto vyšších hodnot je základem skutečného ryzího bratrství, které jednotlivé muže v dosažení těchto cílů podporuje.

V Duchovní škole Rezonance se proto muži mohou připojit k mezinárodnímu mužskému bratrství „Mahavira Ananda“ a stát se součástí početné mužské skupiny, jejíž každý člen usiluje o dosažení stavu Vira a harmonickém osvojení si opravdové mužnosti.

15. Naučte se provádět jógové pozice do mnohem větší hloubky

Jóga je mnohem víc než jen trocha protahování nebo okázalé akrobacie. Je to duchovní věda a cesta vnitřního probouzení. Každá jógová pozice je příběhem, který čeká na své odhalení; cestou, která odkrývá obrovské spektrum možností. Když „vstoupíme“ do jógové ásany a správně se soustředíme na její účinky, můžeme vnímat, jak se fyzicky, energeticky, duševně i duchovně probouzíme. Mohou se dostavit i hluboké intuitivní vhledy ohledně různých tajemství vesmíru, které nám pomáhají transformovat se, vyvíjet a pozvedat své vědomí.

Jak na kurzech integrální jógy, tak na kurzech esoterické tantrajógy se každý týden věnujeme praxi hathajógy. Učíme se ásany odpovídající právě probírané teorii, abychom mohli vlastní zkušeností objevovat hodnotu duchovní praxe. Správný způsob cvičení jógových pozic nám také pomáhá pracovat s naší vlastní energií a učí nás ji kontrolovat.

16. Praktické metody, které můžete snadno začlenit do každodenního života

Duchovní život nemůže zůstat omezen jen na týdenní návštěvy kurzů. Je to něco, co má být součástí každého životního okamžiku. Na kurzech si proto osvojujeme velmi účinné techniky, které proměňují celý náš život a činí ho krásným a povzneseným!

Kurzy jógy i tantrajógy nám poskytují pravidelný hodnotný impuls, protože nám díky praxi prováděné ve větší skupině umožňují vnímat účinky cvičení silněji, než když cvičíme sami. Navíc si na lekcích osvojujeme důležitou teorii související se všemi používanými metodami a technikami, takže je můžeme uplatňovat efektivně i doma. Čím více skutečně dáváme do praxe vše, co se v józe naučíme, tím lépe jsme připraveni oddělit ji od cvičební podložky a vnést její principy a vnitřní postoje do všech svých každodenních činností.

17. Staňte se součástí vzkvétající duchovní rodiny

Když se v našem životě vše děje, jak má a jsme ve správný čas na správném místě, cítíme se „jako doma“. A jak se říká, „doma je tam, kde je naše srdce“. Duchovní praxi se můžeme věnovat nejen sami, ale také touto cestou můžeme kráčet s ostatními a učit se od sebe navzájem, podporovat se a sdílet jak radostné okamžiky, tak i těžké chvíle.

Každý student má v naší škole možnost přidat se ke skupině podobně zaměřených lidí a sdílet s nimi cestu svého duchovního růstu a sebeobjevování. Pospolitost je jednou z nejzákladnějších potřeb naší duše. Naplňovat tuto potřebu na společné cestě za těmi nejvyššími duchovními ideály je nejen obrovskou podporou, ale současně i jedinečným životním dobrodružstvím.

Společně se můžeme transformovat mnohem rychleji! Kromě pravidelných kurzů jógy a tantrajógy pořádá Duchovní škola Rezonance také různé přednášky, workshopy, retreaty, festivaly a další aktivity, na které jste srdečně zváni.

18. Vedení zkušenými instruktory

Zkoušeli jste se někdy učit jógu či meditaci z knih nebo návodů na YouTube? Mnoho lidí takto začíná, když vyslyší volání své duše a vydá se na duchovní cestu. Knihy, videa, fyzická cvičení inspirované skutečnou jógou, prožitkové semináře, slevové nabídky… To vše nás může na počátku této krásné cesty inspirovat a obohatit. Jakmile ale překročíme určitý mezník, můžeme si uvědomit, že tato cesta nevede dál a že se nacházíme ve slepé uličce.

Pokud se rozhodneme zdolat vysokou horu, potřebujeme zkušeného průvodce, který tento výstup již dříve absolvoval a může nám ukazovat správnou cestu, upozorňovat nás na různé nástrahy a pomáhat nám v těžkým momentech. Cestu jógy a tantry lze přirovnat k takovému horskému výstupu a jakmile se jednou odhodláme se na něj vydat, bez zkušeného průvodce se daleko nedostaneme.

V Duchovní škole Rezonance mají všichni instruktoři minimálně 8 let praxe (většinou mnohem více, nejvyšší ročník jógy je aktuálně 19) a vždy se snaží být tou správnou pomocí, kterou každý student právě potřebuje. Hluboké znalosti na kurzech předávají především ze své vlastní zkušenosti. A co je důležité, všichni současně sami zůstávají aktivními studenty, kteří také kráčí touto duchovní cestou vedeni zase svým průvodcem.

19. Autentické esoterické vzdělávání

Jsme součástí celosvětové duchovní rodiny a pomáháme našim studentům získat přístup k autentickému duchovnímu poznání v mnoha oblastech. Kromě kurzu integrální jógy (který obsahuje velmi praktické techniky a metody pocházející z odvětí jógy, která na Západě nejsou příliš známa, např. mahávidjajóga, lajajóga, svarajóga a dalších) a esoterické tantrajógy nabízíme další vzdělávání (někdy dostupné pouze v angličtině či rumunštině) v kurzech kašmírského šivaismu, ájurvédy, astrologie, enneagramu, tantrické alchymie, i-ťingu, kálačakry a jiných.

20. Buďte šťastní!

Pro většinu lidí je štěstí něco, co se odvíjí od (vnějších) životních okolností. V „dobrých časech“ jsme šťastní… Často ale stačí, že uvízneme v dopravní zácpě s dalšími vystresovanými cestujícími a nestíháme do práce.. Pocit štěstí nás v tu chvíli velmi rychle opouští.

Jóga a tantajóga nabízejí řadu nástrojů, s jejichž pomocí si můžeme zvolit být šťastní, kdykoliv si to sami přejeme. Díky nim totiž nalézáme vnitřní štěstí, které nezávisí na vnějších podmínkách. Když takto vybaveni nastoupíte do přeplněné tramvaje, pak je naše štěstí silně „nakažlivé“ a můžeme se o něj podělit s ostatními...

21. Zjistěte, kým skutečně jste…

V životě nastávají okamžiky, kdy začínáme zpochybňovat smysl své existence a naše srdce touží po životě v mnohem větší hloubce. Často se to děje v důsledku nějaké traumatické události, nemoci či jiné formy utrpení. Začínáme si uvědomovat, že život přece musí mít hlubší význam, než jaký jsme dosud vnímali.

Cestu nesmírně fascinující a někdy stejně tak skličující jako vzrušující. Stále hlubším sebepoznáním se začínáme uvnitř i navenek transformovat a vyvíjet. Vše se stává součástí velkého duchovního dobrodružství, které nás nakonec vede k tomu největšímu odhalení – k poznání univerzálního rozměru naší vlastní existence.

Veškerá teorie i praxe na našich kurzech jógy a tantrajógy směřuje k poznání a odhalení naší skutečné nejhlubší podstaty. Nekráčíme k ní však s hlavou v oblacích, ale jasnými, uskutečnitelnými kroky. Věříme, že na cestu do našeho nitra se lze vydat pouze pokud si dokážeme upřímně říct, kde se v současnosti reálně nacházíme. Dostáváme k dispozici mnoho metod, pomocí kterých se můžeme transformovat a krok za krokem zdolávat další úseky této cesty, která se stává autentickou, prostou, a přesto neuvěřitelně vnitřně obohacující.

NAHORU