21 důvodů, proč navštěvovat Duchovní školu Rezonance

1. Nalezněte klid i uprostřed velkoměsta

Všichni víme, že život ve městě může být hektický a stresující. Myšlenka utéct od všeho někam pryč se někdy zdá opravdu lákavá. V Rezonanci však věříme, že duchovní cesta má zahrnovat všechny životní oblasti – včetně „běžného“ života ve městě. Na našich kurzech proto studenty učíme, jak do duchovního života harmonicky začlenit i své zaměstnání a společenský život a jak mezi vším nalézt správou míru rovnováhy.

Studenti nám často říkají, že díky kurzům Rezonance nalezli i uprostřed města nebeský klid. I vy si s sebou tento klid můžete odnést a těšit se z něj po následující dny svého života. Skutečný klid pochází z nitra. Jakmile víte, jak se s ním spojit, můžete si tuto svatyni s sebou vzít kamkoliv.

2. Získejte tělesnou harmonii a zdraví

V Rezonanci vyučujeme tradiční hathajógu, tedy praxi, která obnovuje fyzickou harmonii a zdraví jako přímý důsledek dosažení vnitřní harmonie na energetické, citové, mentální a duchovní úrovni. Odpoutaná reflexe toho, jak vypadá a „funguje“ naše fyzické tělo, nám může poskytnout řadu poznatků rovněž o našem vnitřním subtilním světě! Jógové metody a změny životního stylu, kterým se na kurzech naučíte, se značně prohloubí váš pocit vnitřní pohody a naplnění.

Získejte znovu dynamiku a pružnost těla i mysli a obnovte své celkové zdraví!

3. Vneste do svého života více lásky

Každý si přeje prožívat lásku. Jak ji ale můžeme v životě zakoušet co nejvíce? Na našem kurzu tantrajógy se naučíte, že zodpovědnost za množství prožívané lásky máte pouze VY a nikdo jiný. Objevíte, jak vědomě a v hojné míře „přitahovat“ energii lásky, takže z ní budete mnohonásobně těžit nejenom vy, ale i všichni ve vašem okolí.

Esoterická tantrajóga nabízí cestu transformace ve všech oblastech života, která vám (kromě mnoha jiných věcí) pomůže prožívat harmonické vztahy nebo dokonce navázat vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

4. Poznejte do hloubky skutečné esoterické vědomosti

Všechny naše kurzy jsou založeny na starověké moudrosti, kterou předáváme adaptovanou pro současný moderní svět ale bez kompromisů nebo zjednodušování, které by vedlo k povrchnosti.

Na kurzech jógy, tantry a kašmírského šivaismu přinášíme na světlo světa zapomenuté poznatky, techniky a postoje popisované ve starověkých spisech. Vždy vycházíme z poznání univerzálně platných zákonů, které od počátku věků vládnou celému vesmíru. Autentická nauka nám pomáhá lépe poznat sebe samotné a nalézt své místo ve světě. Zjistěte, proč mudrcové tvrdí, že když poznáme sami sebe, poznáme tak celý svět i všechna jeho skrytá tajemství.

5. Objevte systém čaker, cestu za poznáním sebe sama

Jsme jedinečné bytosti, ve kterých se skrývá mnohem větší potenciál, než si možná zatím vůbec dokážeme představit. Jelikož naše vzdělání bývá více zaměřeno na vnější svět a fyzické projevy, často nám uniká, jak se stavět k méně hmotným, zato však stejně reálným věcem, jako jsou např. emoce. Otázky typu „Jak můžu prohloubit svůj milostný vztah?“ nebo „Jak se mám vztahovat ke zkušenostem, které přesahují běžný (fyzický) rámec?“ necháváme často ve vzduchoprázdnu bez odpovědi. Můžeme dokonce dojít ke zjištění, že vlastně žijeme trvale vměstnáni do poněkud omezeného pole možností v obavách před světem „tam venku“.

Na našich kurzech jógy a tantry se naučíte subtilní lidské anatomii, díky které rozpoznáte sami sebe jako komplexní bytosti s nezměrným potenciálem, který jen čeká na své vyjádření. Naučíte se systému čaker a začnete tak svůj život i sebe sama vnímat novým způsobem. Osvojíte si velice praktický přístup k proměně právě těch životních oblastí, které se vám léta nedaří změnit.

6. Posilněte svoji vitalitu, množství energie a výdrž

Jóga je úžasná duchovní věda, která pomáhá uvádět do rovnováhy všechny úrovně naší bytosti. Základem pro šťastný a zdravý život je přitom mít plně „nabité baterie“. Jóga i tantra proto zahrnují specifické tělesné pozice a další metody, které nám pomáhají posílit vitalitu, abychom měli dostatek energie a potřebnou výdrž k dosažení všech našich životních cílů.

V kurzech Duchovní školy Rezonance se naučíte techniky, které vám pomohou dosáhnout harmonické váhy odpovídající vaší tělesné struktuře, zbaví vás netečnosti, lenosti a únavy, a to tak, aniž by vás zanechali „neukotvené“ s hlavou v oblacích. Naopak, budete se v celé své síle cítit stabilně propojeni se zemí.

7. Učiňte z potěšení klíč k vlastnímu rozvoji

Potěšení a rozkoš je v našem životě ohromnou hnací silou – jen se podívejte, kolik vašich denních aktivit a rozhodnutí je motivováno právě potěšením… Anebo naopak, když zrovna neuspokojujeme svoji touhu po potěšení, často vynakládáme značné úsilí v boji proti němu (třeba usilovnou snahou odolat lahodně vypadajícímu čokoládovému dortíku, protože toto potěšení je v rozporu s naším rozhodnutím stravovat se zdravě). Někdy se dokonce zdá, že potěšení nás odvádí od toho, co v životě považujeme za skutečně důležité. Pokud ho ale potlačujeme a svoji základní potřebu cítit potěšení popíráme, život se stává smutným a těžkým…

Esoterická tantrajóga nám odhaluje ohromnou důležitost potěšení nejenom pro šťastný a skutečně „živý“ život, ale hlavně jako důležitý nástroj naší transformace. Během vnímání potěšení se snadno uvolňujeme, daleko více se otevíráme a snadněji dokážeme obsáhnout úplně nové prožitky. Když se naučíme vztahovat se k potěšení skutečně správným způsobem, může nás jeho kontrolované rozvíjení dovést k objevu hlubších stránek naší bytosti včetně nespočetných krás, které v sobě ukrýváme.

8. Získejte silnou vůli a sebedůvěru

Patří fráze „to prostě nedokážu“ do vašeho běžného slovníku? Vzdáváte se často? Nejste schopni dotahovat věci do konce? Míváte často pocit, že na něco nestačíte? Tantrajóga vám může pomoci změnit pohled na své životní výzvy. Nabízí totiž potřebné vzdělání a nástroje k překonání našich domnělých omezení, abychom mohli úspěšně naplňovat své blahodárné cíle.

Když zjistíme, co skutečně stojí za nedostatkem vůle a sebedůvěry, můžeme učinit nezbytné kroky k tomu, abychom se změnili a „zaktualizovali“ to, jak sami sebe a své možnosti vnímáme. Tajemství k transformaci našich životních zkušeností je přitom vlastně prosté – jakmile ho jednou opravdu poznáme…

Naše kurzy jógy a tantry vám pomohou pochopit zdroj nerovnováhy a naučíte se na nich techniky, které můžete používat ke své vědomé harmonizaci, abyste se cítili více naplnění, úspěšní a v souladu se svými nejvyššími ideály a aspiracemi.

9. Objevte nesmírnou moc odpuštění

Držet v sobě křivdu, hněv či rozhořčení je pro každého velmi bolestné. Přesto mnoho z nás žije své životy (a to někdy dokonce i po mnoho let!) ve stínu smutku, frustrace a zloby…

Můžeme však žít i jinak – pokud máme k dispozici správné metody a osvojíme si nový způsob vypořádávání se s těžkými okolnostmi. Rozhodnout se během náročných životních událostí pro lásku místo zloby není vůbec snadné. Pokud se nám to ale podaří, účinky jsou zcela výjimečné! Díky rozvíjení schopnosti skutečně odpouštět můžeme nechat bolest za sebou a osvobodit se… Můžeme svobodně žít – šťastně, v harmonii a lásce.

Kurzy integrální jógy a esoterické tantrajógy nám předkládají účinné a dostupné metody, jak otevřít své srdce a objevit úžasnou moc odpuštění. Můžeme tak vyléčit svou duši a lépe se připravit na další výzvy, které se mohou objevit na naší cestě k tomu, abychom se stali skutečnými pány vlastního života.

10. Naučte se následovat intuici

Určitě také znáte ten pocit „já to věděl…“, jenže když slyšíme tento hlásek, už je většinou pozdě.

Všichni máme k dispozici skrytý vnitřní kompas, přímý způsob poznání, který vypadá, jako by nevycházel z naší rozumové mysli. V životě máme na výběr mnoho voleb, je mnoho cest, kterými se můžeme vydat, a mnoho hlasů, kterým můžeme naslouchat. Někdy nás zahlušují natolik, že může být matoucí rozpoznat, kterým z nich je radno věřit. Raději jsme se tedy vnitřního vedení ve shonu každodenní existence úplně zbavili a často ho zaregistrujeme, až když již volba byla učiněna.

Naše kurzy vás však naučí naslouchat skutečnému vnitřnímu hlasu moudrosti a řídit se intuicí, která vás bude bezpečně provázet životem – někdy i značně překvapujícími cestami, které vám přinesou větší naplnění a odhalí zcela nové perspektivy.

11. Zlepšete svoji pozornost a soustředění

Naše výkonnost při práci či studiu výrazně roste, pokud se dokážeme správně soustředit. Věda dokázala, že také léčebné procesy probíhají v našem těle efektivněji, pokud je podpoříme pozorností. Kvalita a účinnost meditace a jógové praxe se rovněž výrazně odvíjí od naší schopnosti koncentrace a zaměřování pozornosti… Proč je to tedy pro mnoho z nás tak obtížné?

Pro většinu lidí koncentrace zahrnuje napětí… a velké úsilí! Opravdové koncentrace ve skutečnosti může být – a mělo by být! – dosaženo bez úsilí. Ta trocha snahy po cestě k získání této dovednosti je jen součástí tréninku.

Mysl může být trénována podobně jako sval v posilovně. Že by se nám podařilo dosáhnout významných výsledků během jednoho dne je přinejmenším nepravděpodobné! Na kurzech jógy a tantry vyučujeme praktické a účinné metody k dosažení soustředěné pozornosti, která se nám tak stane neocenitelným nástrojem na naší cestě k duchovnímu probuzení. Tím, že díky tréninku získáme kontrolu nad svou myslí, vytváříme konečně prostor pro své srdce, které jedině tak může být opravdu svobodné. A prostřednictvím osvobozeného srdce se nám otevírají ještě mnohem hlubší prožitky a mystéria…

12. Odhalte duchovní rozměr svého života

V určitý životní okamžik se prostě rozhodneme posunout se dál. Život na povrchu nás přestane uspokojovat a začneme žíznit po něčem opravdovějším, něčem více naplňujícím. A výprava do hlubin našeho nitra nás přivede k zářivějšímu životu, ke skutečnému štěstí a k lásce, kterou jsme si dříve nedokázali představit. Začneme se probouzet a transformujeme zdánlivě všední dny v cosi magického.

Naše kurzy integrální jógy a esoterické tantrajógy nabízejí prověřené nástroje a poznání, které nám umožňuje ponořit se do života hlouběji. Začíná to na cvičební podložce, aby to následně prostoupilo každý okamžik naší existence a učinilo to nakonec krásnějším celý náš život.

13. Ženy, staňte se součástí duchovního sesterství

Ženy utváří společenství ve všech tradicích, rozmlouvají spolu, smějí se, tančí, sdílejí své životní či milostné zkušenosti nebo jen tráví chvíle spolu. Když se „dají dohromady“, každá z nich jako kouzlem rozkvete. V kontrastu s dnešní společností založenou na soutěžení, ve světe, kde ženy často dochází k závěru, že aby byly na své pracovní pozici „vidět“, musejí se chovat jako muži, vychází tantrický pohled na ženství z uctívání a zbožňování. A božská cesta probuzení Ženy je vědomou pospolitostí a důvěrným sdílením ženám dané moudrosti značně urychlena.

V Duchovní škole Rezonance se ženy pro společné rozvíjení duchovnosti scházejí ve speciálních „Šakti“ skupinách, které naše kurzy doprovází. V ženském společenství nalézají lék na uspěchanou „moderní“ dobu, podporu pro svůj rozvoj a prostor pro kreativní sebevyjádření.

14. Muži, využijte podpory ryzího mužského bratrství

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vlastně pro tolik mužů tak naplňující společné fandění a sledování fotbalových či jiných zápasů? Zapomenout na formality, sjednotit se pro společný ideál a usilovat společně o stejný cíl – jako tým! Zdánlivě je to „jenom hra“, avšak navzdory tomu, že podobný způsob semknutí je jen zřídka kdy vědomým procesem se v něm zrcadlí něco, co velmi dobře vypovídá o mužské povaze.

Všechny duchovní tradice obsahují nějaký ideál, ke kterému je vzhlíženo. V tantře ho nazýváme „Šiva“ anebo nejvyšší Vědomí. Vnitřní postoj, který umožňuje dosáhnout stejné úrovně vědomí, je hrdinský postoj duchovního bojovníka – stav Vira. Vědomý muž (Vira) je hlasem lidstva a životním hrdinou. Sjednocení se ve jménu těchto vyšších cílů je základem skutečného ryzího bratrství, které samo o sobě dosažení těchto cílů podporuje.

V Duchovní škole Rezonance se proto muži mohou připojit k mezinárodnímu mužskému bratrství „Mahavira Ananda“ a stát se součástí početné mužské skupiny, jejíž každý člen aspiruje k dosažení stavu Vira a harmonickému osvojení si opravdové mužnosti.

15. Naučte se provádět jógové pozice do mnohem větší hloubky

Jóga je mnohem víc než jen trocha protahování nebo okázalé akrobacie. Je to duchovní věda a cesta vnitřního probouzení. Každá jógová pozice je příběhem, který čeká na své odhalení, cestou, která odkrývá obrovské spektrum možností. Když „vstoupíme“ do jógové ásany a správně se soustředíme na její účinky, můžeme vnímat, jak se fyzicky, energeticky, duševně i duchovně probouzíme. Mohou se dostavit i hluboké intuitivní vhledy ohledně různých tajemství univerza, které nám pomáhají transformovat se, vyvíjet a pozvedat své vědomí.

Jak na kurzech integrální jógy, tak na kurzech esoterické tantry se každý týden věnujeme praxi hathajógy. Učíme se ásany odpovídající na kurzu právě probírané teoretické látce, abychom v tomto směru mohli vlastní zkušeností objevovat hodnotu duchovní praxe. Správný způsob cvičení jógových pozic nám také pomáhá kontrolovat a vědomě přetvářet energii své bytosti.

16. Praktické metody, které můžete snadno začlenit do každodenního života

Duchovní život nemůže zůstat omezen jen na týdenní návštěvy lekcí. Je to něco, co má být součástí každého životního okamžiku. Na kurzech si proto osvojujeme velmi účinné techniky, které proměňují celý náš život a činí ho krásným a povzneseným!

Lekce jógy i tantry nám poskytují pravidelný hodnotný impuls, protože nám díky praxi prováděné jednotně ve větší skupině aspirantů umožňují vnímat účinky cvičení silněji, než když cvičíme sami. Navíc si na lekcích osvojujeme důležitou teorii za všemi používanými metodami a technikami, takže je můžeme uplatňovat efektivně i doma. Čím více skutečně dáváme do praxe vše, co se v józe naučíme, tím lépe jsme připraveni oddělit ji od cvičební podložky a vnést její principy a vnitřní postoje do všech svých každodenních činností.

17. Staňte se součástí vzkvétající duchovní rodiny

Když se věci ději tak, jak se dít mají, cítíme se „doma“, neboť, jak se říká, „doma je tam, kde je naše srdce“. Duchovní praxi se můžeme věnovat sami, nebo touto cestou můžeme kráčet s ostatními, učit se od sebe navzájem, podporovat se a sdílet na ní jak radostné okamžiky, tak i těžké chvíle.

Každý student má u nás možnost přidat se ke skupině podobně zaměřených lidí a sdílet s nimi cestu svého duchovního růstu a sebeobjevování. Pospolitost je přitom jednou z nejzákladnějších potřeb naší duše. Naplňovat tuto potřebu jeden ve druhém na společné výpravě za těmi nejvyššími duchovními ideály je nejen obrovskou podporou, ale současně i jedinečným životním dobrodružstvím.

Společně se můžeme transformovat mnohem rychleji! Kromě pravidelných kurzů jógy a tantry pořádá Duchovní škola Rezonance také různé přednášky, workshopy, retreaty, festivaly a další aktivity, na které jste srdečně zváni.

18. Vedení zkušených instruktorů

Zkoušeli jste se někdy učit jógu či meditaci z knih nebo návodů na YouTube? Mnoho lidí takto začíná, když vyslyší volání své duše po vykročení na duchovní cestu. Knihy, videa, fyzická cvičení inspirované skutečnou jógou, prožitkové semináře, slevové nabídky… to vše nám může v počátcích této krásné cesty zprostředkovat cennou inspiraci, ale jakmile překročíme určitý mezník, změní se na slepou uličku.

Pokud se rozhodneme zdolat vysokou horu, potřebujeme zkušeného průvodce, který tento výstup již dříve absolvoval a může nám ukazovat správnou cestu, upozorňovat nás na různé nástrahy a pomáhat nám v těžkým momentech. Cesta jógy a tantry je právě jako takový horský výstup a jakmile se jednou odhodláme ho skutečně začít, bez zkušeného průvodce se daleko nedostaneme.

V Duchovní škole Rezonance mají všichni instruktoři minimálně 8 let praxe (většinou mnohem více, nejvyšší je 30. ročník jógy). Vždy se snaží být tou správou pomocí, kterou každý student právě potřebuje. Hluboké znalosti na kurzech předávají především ze své vlastní zkušenosti. A co je důležité, všichni současně sami zůstávají aktivními studenty, kteří touto cestou prakticky ve svém každodenním životě kráčí a jsou na ní vedeni zase svým průvodcem.

19. Autentické esoterické vzdělávání

Jsme součástí celosvětové duchovní rodiny a pomáháme našim studentům získat přístup k autentickému duchovnímu poznání v mnoha oblastech. Kromě kurzu integrální jógy (který sám o sobě obsahuje velmi praktické techniky a metody pocházející z na Západě téměř neznámých odvětí jógy, jako je mahávidjajóga, lajajóga, svarajóga a dalších) a esoterické tantrajógy nabízíme další vzdělávání (někdy dostupné pouze v anglickém či rumunském jazyce) v kurzech kašmírského šivaismu, ájurvédy, astrologie, enneagramu, tantrické alchymie, i-ťingu, kálačakry a jiných.

20. Buďte šťastní!

Pro většinu lidí je štěstí něco, co se odvíjí od (vnějších) životních okolností. V „dobrých časech“ jsme šťastní… ale když nestíháme do práce a stagnující městská doprava je plná dalších vystresovaných cestujících, štěstí se nám může zdát poněkud vzdálenější.

Jógová a tantrická disciplína nabízí řadu nástrojů, s jejichž pomocí si můžeme zvolit být šťastní, kdykoliv si to sami přejeme. Pomáhají nám totiž nalézat vnitřní štěstí, které nezávisí na vnějších podmínkách. Když takto vybaveni nastoupíte do přeplněné tramvaje, štěstí, které z vás sálá, je silně „nakažlivé“… Kdo ví, komu všemu takto pomůžete zvednout koutky úst.

21. Zjistěte, kým skutečně jste…

V životě nastávají okamžiky, kdy začínáme zpochybňovat smysl své existence a naše srdce touží po životě v mnohem větší hloubce a s hlubším smyslem. Často se to děje v důsledku nějaké traumatické události, nemoci či v důsledku jiné formy utrpení. Začínáme si uvědomovat, že na životě toho přece musí být mnohem více a že může být něčím mnohem větším, než jak jsme ho dosud vnímali.

Podobné otevírání se podstatě života zahajuje tajuplnou cestu sebeobjevování. Cestu velmi hlubokou, objevnou a někdy stejně tak skličující jako vzrušující. Jak toho o svém vnitřním světě objevujeme stále více, začínáme se vnitřně i navenek transformovat. Začínáme se vyvíjet! Vše se stává součástí velkého duchovního dobrodružství, které nás nakonec vede k tomu největšímu odhalení – k poznání univerzálního rozměru své vlastní existence.

Veškerá teorie i praxe na našich kurzech jógy i tantrajógy směřuje k poznání a odhalení naší skutečné nejzazší podstaty. Přistupujeme k ní však přístupným a uskutečnitelným způsobem, nejedná se o cestu s hlavou v oblacích. Věříme totiž, že první kroky je na této cestě možné vykonat pouze pokud na ni vycházíme s vnitřní upřímností, se kterou si uvědomujeme, kde se v současnosti reálně nacházíme. Následně se s pomocí vhodných metod můžeme transformovat a krok za krokem zdolávat další úseky této cesty. Tím se tato pouť stává autentickou a prostou, jasnou a přesto neuvěřitelně vnitřně obohacující.

NAHORU