Tobě, moje milovaná

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svůj obdiv vůči všem zázrakům, jež Tvá smyslná krása slibuje statečnému milenci, abys tento obdiv přijala do svého srdce a vyzařovala jej v podobě nekonečného soucitu, jež zachrání svět...

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svou lásku, abys ji vzala a milovala jí celý svět.

Tři druhy lásky

Pokud se cítíš v oblasti lásky trochu zmatený (zmatená), zřejmě si neuvědomuješ, že existují tři druhy lásky. Budu se snažit je popsat a prosím tě, vyhodnoť na základě tohoto popisu své vztahy k přátelům, členům rodiny nebo k příslušníkům opačného pohlaví.

Vztahy a transfigurace

Na rozdíl od jiných druhů transformace, o které usilujeme jen my samotní, je transformace někoho jiného, která je podporovaná skrze transfiguraci, velmi rychlá, protože získáváme podporu zvenku.

Pokud někoho transfigurujeme, může se často právě díky této stálé transfiguraci velmi rychle sám transformovat.

Vizuální umění a smyslnost

Řada lidí čerpá vnitřní harmonii a vyrovnanost (ať už vědomě či nevědomě) obdivováním či sledováním krásy. To je přirozené, když si uvědomíme, že lidská psychika je vlastně „živena“ všemi vjemy skrze naše smysly a emoce.

Vzhledem k tomu, že 70-90 % všech informací a vjemů, které náš mozek zpracovává, má vizuální povahu, je pochopitelné, proč je tak osvěžující pozorovat velmi krásné věci, bytosti či krajinu.

NAHORU