Tobě, moje milovaná

tobe1.jpgTobě, moje milovaná, nesen inspirací, daruji myšlenky ve své mysli, abys je svázala do vytříbeného gobelínu pro duši.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, veškerou touhu po hlubokém sjednocení se vším, co existuje, abys ji políbila a nechala z ní vyrůst nezměrný smyslný deštný prales.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, své úsilí po dokonalosti, aby ses jej dotkla svýma nohama a učinila z něj létající koberec, jenž Tě donese kamkoli.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, své pocity vděčnosti vůči JEDNOMU, který Tě stvořil, abys je svým úsměvem vyslala do světa v podobě stále nového příslibu štěstí.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svůj obdiv vůči všem zázrakům, jež Tvá smyslná krása slibuje statečnému milenci, abys tento obdiv přijala do svého srdce a vyzařovala jej v podobě nekonečného soucitu, jež zachrání svět.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svou víru v lepší svět, aby ses nad ní nevinně pousmála a použila ji jako své líčidlo.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, své největší plány, aby sis je s vážností prohlédla a poté je sladila s barvami svých šatů.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, měsíc na nebi, abys z něj učinila dokonalý úsměv a zavěsila jej na své dveře.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, své nejžhavější sny plné vášně, aby ses oděla do jejich přitažlivosti a začala mě svádět.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, veškeré své vědění, abys nad vším učinila otazník, udělala z něj směšný vtip a z celého srdce se mu zasmála.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, všechny své činy, abys je vzala a upekla z nich ten nejchutnější moučník.

tobe2.jpgTobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, své nejvyšší ideály, abys je zachytila ve svém srdci a pomodlila se za jejich uskutečnění.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, slunce letního dne, abys jej, má Lásko, vnořila do svých vlhkých úst a vložila ho do svého pupíku.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svou virilní mužskou sílu, abys ji vášnivě skryla do tajemství všech tajemství a zjevila mi pravou dimenzi vědomí.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svůj život v blaženosti a harmonii, abys, plna milosti, z něj učinila náhrdelník, jenž bude spočívat na Tvé hrudi, naplněn esencí života.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, své nejmilejší vzpomínky, abys je rozsypala po své posteli, spala na nich a snila o světech dokonalosti a moudrosti.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svůj skálopevný optimismus, abys jej přijala s tajuplným úsměvem a zašeptala „Děkuji, obdivuji ho“!

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svůj čas, abys jej vášnivě zahalila a ozdobila jím ložnici svého extatického sjednocení.

Tobě, moje milovaná, daruji, nesen inspirací, svou lásku, abys ji vzala a milovala jí celý svět.

Díky Tvé zářící ženskosti, jež zesiluje mé smysly, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky Tvé dokonalé oblosti, skrze niž se stvořitel naučil nakreslit první dokonalý kruh, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky přítomnosti nádherného tajemství, jež začíná tím, že dýcháš zevnitř ven a zahříváš se, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky Tvým snům o moudrosti, jež moudrost snů vnášejí do světa a z noci činí přátelské místo, je mi umožněno dávat inspiraci.

tobe3.jpgDíky Tvým jemným, avšak silným rukám, jež dokážou nést břemeno těžkého úkolu, ale také květinu, již jsi dostala od tajného milence, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky Tvému hravému a šťastnému pohledu, jenž zrcadlí nepřítomnost starostí u všech božích dětí a připomíná mi, že i já jsem jedním z nich, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky Tvé neustále se obnovující panenskosti, jež do tohoto omezeného světa vnáší víru v dokonalost, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky úžasnému odhalení, že Ty jsi lidská a přece Ti leží celý vesmír u nohou, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky tisíci Tvých jmen, z nichž každé popisuje Tvoji dokonalost, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky Tvé vážnosti v těch nejneuvěřitelnějších aspektech života a Tvé uvolněnosti v jiných, jež by obvykle byly považovány za vážné, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky Tvé příkladné pokoře, jež Ti umožňuje přijímat omezení, která Ti ukládám, aniž bys mne zastrašovala svojí nekonečností, je mi umožněno dávat inspiraci.

Díky Tvé plné oddanosti v aktu lásky, je mi umožněno dávat inspiraci.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím rozjímat nad nádherou všech božských kvalit a hodnot, aniž bych se omezoval na některou konkrétní kvalitu či hodnotu.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím pozorovat diamantovou povahu osvíceného ducha, jenž se skrývá ve stále se proměňujících stavech naší pozemské existence.

tobe4.jpgMoje milovaná, skrze Tebe se učím vidět totožnost samsáry a nirvány ve všech Tvých fascinujících hrách s iluzorní skládankou.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím, že radost a žal jsou pouze dvěma hypostázemi ducha, které neustále vyjevuješ.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím rozpoznat extázi v projevech některých omezených stavů, v nichž si Ty stále pohráváš.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím mít odvahu žádat od života místo, jejž jsem obdržel božským právem.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím jít cestou přímou, neboť není žádné jiné cesty, i když nám rozum chce namluvit něco jiného.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím pohybovat se stále radostněji a bez zábran, tak že ponechávám řeku života, aby si tekla svou cestou, a všímám si pouze radostí lásky.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím zůstávat pevný a přímý uprostřed těch nejintenzivnějších požitků a vášní a pozorně si všímat všech jednotlivostí.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím a skrze učení se stávám milencem, jehož si zasloužíš.

Moje milovaná, skrze Tebe se učím milovat.

Tobě, má lásko, říkám

MILUJI TĚ!

NAHORU