Mgr., Bc. Alena Elonie Došková

Jsem živoucím důkazem zázračných účinků soustavného cvičení hathajógy, podporovaného skupinovým úsilím na společné duchovní cestě vedené autentickým duchovním průvodcem.

Předtím než jsem se odvážila opravdově pohroužit do důsledné praxe, vedla jsem „normální“ život, morálně hodnotný a společností obecně uznávaný jako smysluplný. Mně však nenaplňoval.

Toužila jsem po něčem jiném a netušila jsem vlastně po čem. Snila jsem o životě, který bude mít široký význam pro mě i ostatní, ale nevěděla jsem, jak začít. Debaty o smyslu života mi přišly prázdné, chtěla jsem zažívat něco opravdového, pravdivého, úplného. A pak se mi, v mých 22 letech, náhle objevila možnost začít navštěvovat kurzy jógy pořádané dnes Duchovní školou Rezonance. Byla to po sedmi letech od dokončení osmiletého cyklu hry na klavír první dobrovolná „mimoškolní“ aktivita, do které jsem se pustila. A nelituji toho!

V prvním ročníku jsem nechyběla snad na žádném kurzu, cvičení hathajógy mě uvádělo do hlubokých stavů klidu a souladu mé bytosti se vším, co je. Přesto jsem s úplným začleněním důsledné duchovní praxe otálela. Užívala jsem si krásného stavu, který se po kurzu pravidelně dostavoval a to mě na nějakou dobu opět ukolébalo. Vedla jsem pohodlný život, materiálně zajištěný, studovala jsem dvě vysoké školy současně, s milujícím přítelem po boku, s přáteli a intelektuálními debatami v kavárnách, s občasnými odskoky do světa duchovního prostřednictvím několika víkendových akcí pořádaných naší školou. Můj první instruktor Isidore Radek Hladík byl ale tím nejtrpělivějším z trpělivých. Na jeho vedení pořád vzpomínám a i nyní, když sama kurzy jógy předcvičuji, je mi jeho tehdejší přístup živou inspirací.

Zlom u mě nastal až po několika letech, kdy se objevil další spouštěč touhy jít dál a poznat sebe sama a nebloudit už více v kruhu. Na tu noc si vzpomínám velice přesně, šla jsem spát a v noci jsem se probudila, ačkoliv obyčejně spávám nepřerušovaně. Dostavil se pocit strachu a úzkosti bez příčiny. Tedy, přesněji řečeno, v tu chvíli jsem příčinu neznala. Byl to stav až paralyzující, nicméně, jak jsem později pochopila, pro můj další vývoj nutný. Díky tomuto zážitku jsem udělala jeden krok k Bohu a on jich udělal deset ke mně. Od této noci už nebylo nikdy nic stejné. V bezprostředně následujícím období se můj život změnil a já se začala vědomě duchovně vyvíjet. Otevřela jsem poprvé oči. Přestala jsem být pouhým „konzumentem“ krásných duchovních stavů, které se dostavovaly během kurzů a víkendových akcí a začala jsem se aktivně podílet na své proměně, důsledně a systematicky.

Začala jsem cvičit hathajógu až pět hodin denně, vnímala jsem krásný účinek tapasu, úžasné proměny, vlastní i mého okolí. Začala jsem  přijímat a osvojovat si vlastní ženskost, probouzet pravou smyslnost, otevírat srdce k přijímání a dávání pravé lásky. Moje duchovní praxe byla založena na mojí touze být lepší, přiblížit se dokonalosti a být pravým nástrojem Boha. V tom jsem objevila smysl mého života.

Ačkoliv jsem józe začala věnovat podstatnou část mého volného času, mé nejogínské okolí se nad změnou v tom, jak trávím čas, překvapivě nepozastavovalo. Naučila jsem se cvičit hned ráno, než jsem šla do práce a rozkládala jsem tak praxi do dvou etap během celého dne. Postupně se ve mně probouzela touha zprostředkovat ostatním příležitost k probouzení k duchovnímu životu, k aplikaci duchovního vědění tak, aby se z něj stala reálná schopnost.

Po absolvování kurzu pro instruktory jógy v Dánsku, pořádané federací ATMAN jsem upevnila můj záměr předávat dál to, co jsem si sama osvojila a vnímala jsem, že právě v této oblasti se nachází mé nynější poslání. Teď, v roce 2014, začínám učit pátým rokem první skupinu studentů, kteří přišli na kurzy jógy v roce 2010, kdy jsem byla úplným instruktorem nováčkem. Díky jejich podpoře jsem dostala příležitost vybrušovat moje instruktorské schopnosti a jsem vděčná, že mě nikdy nenechali usnout na vavřínech!

Je nádherné pozorovat, jak se stále proměňují a já v nich vidím sebe. Všichni nynější studenti kurzů, které vedu, jsou mým zrcadlem. Být instruktorkou jógy Duchovní školy Rezonance pro mě znamená mnoho a slovy to ani vyjádřit nelze. Ohromnou podporu a opravdovost, která pramení z učení zprostředkovaného zakladatelem této duchovní školy a duchovním průvodcem Gregorianem Bivolaru, vnímám jako nenahraditelný poklad, pevnou, stále existující linii, k níž se lze vždy vztahovat, i když se dostaví slabší chvilky. Když se ohlédnu zpět, je až ohromující, jakou proměnou jsem prošla jen díky tomu, že jsem začala věnovat pár hodin denně cvičení hathajógy pod vedením autentického duchovního průvodce! Zkuste to sami… a uvěříte :-)

NAHORU