Lenka Schořová

Narodila jsem se a vyrůstala v jižních Čechách, na vesnici, blízko lesů a kopců, jejichž šum, čistota a svoboda, se zapsaly do mé duše navždy.

Jógu jsem začala pravidelně cvičit poté, co jsem během studia na vysoké škole v Praze našla kurzy Duchovní školy Rezonance. Oslovil mě hravý a otevřený přístup instruktora a už od počátku vnitřní jistota, že „tahle cesta někam vede“.  Prožívala jsem bouřlivé životní období plné lásky, tance, odvahy a sebeobjevování a právě v učení a praxi jógy a tantry jsem nacházela vysvětlení spousty zázraků, kterými byl můj život naplněn. Čím více jsem chtěla vědět, tím více mi bylo dáno a brzy se stala praxe jógy neoddělitelnou součástí mého života.  

V obdobích „nemilých překvapení a zklamání“ mi byla filosofie jógy a příklady duchovních lidí východu i západu inspirací a jasně zářící hvězdou, neomylně udávající směr vzhůru. Dnes bych možná řekla spíše do hloubky.

Jsem si jistá, že lidská přirozenost je být šťastný, a čím více jsme si vědomi toho, kdo vlastně jsme, tím blíže jsme cíli.

Vše, co nás na cestě k sobě samým potká, je dobré. Je to příležitost, je to dar, je to možnost a záleží na nás, jak s tím naložíme. Jóga nám nabízí inspiraci, sílu a pomoc na cestě k překonání  i zdánlivě sebekomplikovanějších životních situací.

V  roce 2007 jsem  začala vést kurzy jógy v Plzni, což obohacovalo život, který jsem vedla, po celých devět let. Absolvovala jsem dvouletý kurz pro instruktory jógy mezinárodní  federace ATMAN, kurz vedení ženské skupiny Šakti, pravidelně se účastním jógových sympozií v Rumunsku a táborů objevování Átmánu v Čechách. Žila jsem několik let v pražském ašrámu a můj jogínský život mometálně také obohacují kurzy a workshopy kašmírského šivaismu.

Od roku 2017 povedu kurzy jógy v centru Sundari v Praze. V hodinách se snažím klást důraz na uvolnění napětí a stresu, probírané informace jsou co nejpraktičtější a snadno použitelné v běžném životě, tak přijďte a přidejte se, těším se na setkání.

NAHORU