AVALANCHE

Synonyma: LAVINA

Avalanche efekt (lavina) je v kontextu tantrického milování označení pro jeden z postupů k posílení polarity mezi milenci. Spočívá v tom, že se milenci ihned po milování nebo po provedení sublimace energií do vyšších pater bytosti (anáhata, višuddha, ádžňá, sahasrára) na určitou dobu od sebe oddělí. Díky tomu budou schopni si hlouběji uvědomit energie vzniklé milováním a lépe je ve své bytosti krystalizovat a zhodnotit. Provádění avalanche efektu je mimo jiné nezbytné proto, aby se zabránilo negativním dopadům sekrece hormonu prolaktinu na milostný vztah.

NAHORU