AVALÓKITÉŠVARA

Jeden z hlavních bódhisattvů, který patří do směru, cesty mahájána (velký prostředek). Český překlad jména Avalókitéšvara podle základních východních textů moudrosti je: „Silný pán plný soucitu, který se dívá dolů“ (na nouzi a utrpení tohoto světa) nebo také „Ten, který poslouchá plný milosti bědování světa“.

V obou z těchto případů Avalókitéšvara ztělesňuje jednu ze dvou základních vlastností Buddhy, soucit (karuná), z něhož vychází další jeho jméno Mahákaruná, to je nekonečný soucit, který se mu často přiděluje. Druhá podstatná vlastnost stavu Buddha je moudrost (pradžňá) ztělesňovaná jakýmkoliv bódhisattvou.

Avalókitéšvara přichází jako jeden z asistentů Buddhy Amitábha, pro kterého představuje sílu účinně jednající. Jeho soucit je projevován skrze zázračnou sílu, která pochází od velké kosmické mocnosti Tara a která mu dovoluje pohotově pomáhat těm, kteří ho přivolávají, když se nacházejí v nebezpečí. Lidová víra mu přisuzuje mezi jinými i roli silného ochranitele před přírodními katastrofami a roli udržovatele plodnosti. V různých vyobrazeních se objevuje s velkým počtem paží, což představuje jeho mimořádnou schopnost odpovídat na žádosti v jakékoliv situaci, tak aby přinesl štěstí a pomoc všem živým bytostem. Také bývá vyobrazován s mnohonásobným obličejem a hlavami, které znázorňují obrovský soucit k těm, kdo trpí, hněv proti těm, kteří plodí zlo a perverzi, i neomezenou radost z dobra. Avalókitéšvara je často uctíván jako jeden ze stavů bytosti, která dosáhla nejvyšší dokonalosti.

NAHORU