BDĚLOST

Soustavné udržování vnitřní bdělosti znamená, že jsme, bez ohledu na sílu všemožných pocitů, které se v našem vnitřním vesmíru objevují, schopní je jasně a s velkou pronikavostí sledovat, aniž bychom se jimi nechali i jen v nejmenším znepokojit. Při všem, co prožíváme, má tato bdělost zůstat neměnná. Bdělost nám dovoluje vnímat skutečnost jasně a nezkaleně, přesně takovou, jaká doopravdy je.

Bdělost ovšem předpokládá dostatečné rozvinutí intelektuálních schopností. V tomto směru stojí za zapamatování, že plný a hluboký prožitek nadmentálních stavů probuzení těchto schopnosti výrazně urychluje. Plné probuzení intelektuálních schopností postupně umocňuje naši bdělost. Naše bdělost nám navíc umožňuje vhled a svého druhu jasnovidectví, které nám umožňuje vidět věci, bytosti a nejrůznější stránky skutečnosti čím dál tím objektivněji. Tímto způsobem můžeme snadno bděle analyzovat jakékoli životní situace.

Jasný a zřetelný stav bdělosti, který člověk má, je znakem normálního fungování a současně značného probuzení jeho mentálních schopností. Bdělost je tedy znakem zdravého a jasného uvažování. Bdělý člověk vnímá, chápe a vyjadřuje různé stránky skutečnosti, zejména ty, které se ho týkají, s velkou jasností a vhledem. Bdělost nám umožňuje projevovat jakousi jasnovidnost, která platí nám samotným i našemu chování.

Závěrem lze říct, že bdělost je důležitý a potřebný stav vědomí vyznačující se ve sféře mysli jasností všech úvah. Je definující stránkou citové vyrovnanosti a harmonického průběhu kognitivních procesů. Současně je i charakteristikou bdělého stavu vědomí a v případě lidí, kteří ještě dostatečně neprobudili a nedynamizovali vidžňánamajakóšu, mizí současně s upadnutím do spánku. Když člověk není příliš bdělý, například ve stavech vyčerpanosti anebo opilství, ochabuje síla jeho emočních stavů. Slabá, střední, silná anebo velmi silná bdělost, kterou člověk přirozeně má, nám nepřímo ukazuje míru probuzení a dynamizace manómajakóši. Při kontinentním milování s transfigurací je bdělost tajemným místem setkání našeho do nekonečna rozepjatého vědomí s vytříbenou smyslností.

NAHORU