BHÚTA ŠUDDHI

Synonyma: OČIŠTĚNÍ ELEMENTŮ

„Očista základních skladebních prvků těla“. Praxe, která je většinou považována za nedílnou součást kundaliníjógy a která usiluje o postupnou transformaci běžného fyzického těla (déha) v „zářící“ či božské tělo (divjá déha) oplývající četnými kvalitami a paranormálními schopnostmi. Jak strašlivá síla kundaliní stoupá od prvního subtilního silového centra (múladháračakra) až po temenní centrum (sahasrára), postupně „rozpouští“ (transcenduje) 5 základních subtilních prvků, tattev, ze kterých se tělo skládá: subtilní zemi (prthiví), subtilní vodu (ápas), subtilní oheň (tédžas), subtilní vzduch (váju) a subtilní éter (ákáša).

Současně se jedná o proces postupného očišťování a „kosmizace“ celé jogínovy bytosti. Při praxi jógy vede vzestup této psychicko-duchovní síly k postupnému odpoutání vědomí od fyzického těla, což někdy dokonce vyvolává stavy necitlivosti (torpor) či chladu v oblasti trupu a v končetinách. Tato duchovní alchymie současně na mentální úrovni stále více sjednocuje individuální vědomí bytosti, až se v ní nakonec probudí a začne sílit tzv. kosmické vědomí, což je doprovázeno prožíváním neomezené blaženosti bez formy (nirvikalpa samádhi). V tomto stavu (nirvikalpa samádhi) si jogín plně uvědomuje svou skutečnou podstatu, transcendentní nejvyšší Já (átman), a zcela se odpoutává od omezení svého fyzického těla.

Tajný esoterický proces bhúta šuddhi má rovněž svoji rituální podobu, při níž se postupně rozpouštějí prvky či hmotné substance symbolizující 5 základních principů (tattev). Účelem této vnitřní očisty je postupně transformovat fyzické tělo ve skutečný sui generis „chrám“ otevřený působení božské síly, na kterou se bytost (ištadévatá) naladila prostřednictvím rezonance a tak si ji vybrala.

NAHORU