CHAMTIVOST

Nemorální postoj či chování spočívající v honbě za majetkem a přílišné snaze dosáhnout materiálních výhod. Vzniká a projevuje se v důsledku neharmonické a nepřiměřené aktivaci manipúračakry. Jako výraz individualismu bývá chamtivost ztotožňována s lakotou, žízní po hmotném prospěchu, za souběžného přehlížení zájmů ostatních lidí a přestupování morálních norem. Osoby vedené lačností po majetku se snaží vykořisťovat druhé a pomýleně posuzují hodnotu člověka podle bohatství, které vlastní.

Uspokojení skromných a přirozených potřeb lidí, kteří si přejí žít lépe a přitom střídmě, a jejich přání radovat se z výsledků poctivé práce, nemá nic co dělat s chamtivostí, kterou naopak provází nepoctivé, často nezákonné jednání hnané vidinou většího vlastnictví hmotných statků. Takovému jednání je třeba se naprosto vyhnout. Chamtivost představuje velmi škodlivý povahový rys, který podněcuje lidi k činům a chování příčícímu se morálním a božským normám, ke ztrátě lidské důstojnosti a degradaci vlastní osobnosti v nekonečné honbě za nezaslouženými materiálními zisky.

NAHORU