CESTA OBĚTI

Naprosté obětování sebe sama v zájmu společenství je jedinou cestou, která adepta dovede k nejvyššímu zasvěcení. Adept v sobě musí opakovat věčnou oběť slova (ákáša). Slovo Íšvara je obětování, obětník i oběť zároveň. Aby se adept stal JEDNÍM se slovem, musí se sám této oběti účastnit. Bez oběti by tento svět nebyl ani myšlením, ani moudrostí, ani láskou, ani štěstím. Nikdo se nezachrání sám, nemá-li odvahu zachránit druhého. Úlohou zasvěcenců je obětovat se, aby se naplnil osud společnosti.

NAHORU