CHIMÉRA

Nepodložená představa, přelud, bláhová iluze, která odpovídá jen velmi málo, anebo neodpovídá vůbec, skutečně existující realitě na fyzické úrovni či v jiných dimenzích nebo paralelních světech.

Vzhledem k faktu, že chiméry vůbec neodpovídají tomu, co ve skutečnosti existuje nebo by objektivně mohlo existovat, jsou jimi vytvořené vnitřní rezonance chorobné, propastné, podivné a narušují rovnováhu.

Obvykle ohavným a scestným způsobem slučují nízké subtilní energetické aspekty odpovídající přesně tomu, co má bludné, šílené, špatné, nezdravé a absurdní subtilní energie, jejichž prostřednictvím se v bytosti mohou zesilovat nejrůznější jevy škodlivé, narušující a neblahé rezonance. Ty s sebou postupně přinášejí různé formy mentálních a psychických poruch značně patrných obzvláště u paranoie a demence.

Chiméry jsou přítomné, silně přebujelé a živené hlavně v případě velmi receptivních (jin, (-)) bytostí, jejichž převažující úroveň vědomí se soustřeďuje na svádhišthánačakře, která je u nich silně nevyrovnaná.

NAHORU