DAJÁ

Milost. Bez kosmické milosti nelze dosáhnout žádné skutečné moudrosti. Milost navždy vytrhne z kořenů máju. Pouze Boží milost zničí kořeny zla a očistí celou bytost. Boží milost je vodou tajemné obrody. Je vzácnou ambrózií nabízenou vyvoleným, jíž se jim dostane vlastní vůlí nebo díky předurčení. Tato milost je všemohoucí.

Milosti lze dosáhnout nesmírnou touhou po pravdě, nesmírnou upřímností ducha, čistotou srdce. Boží milost vždy přebývá v harmonizovaných bytostech. Prostřednictvím zářící milosti se mohou uskutečnit všechny možnosti. Tato Boží milost zůstává ve vašich srdcích a jejím prostřednictvím je navždy zničena avidjá. Milosti lze dosáhnout také meditací o AUM. Úplnou milostí je dosaženo nejvyššího štěstí. S jejím nejvyšším projevem se setkáváme ve věčné oběti slova (ákáša). Sestupuje do všemohoucích projevů skrze avatáry.

NAHORU