CUDNOST

Dočasná či trvalá nadvláda vůle nad sexuálním pudem, doprovázená transmutací sexuálního potenciálu a sublimací vzniklé energie na úroveň anáhatačakry a sahasráry, s vyloučením jakékoliv sexuální či milostné aktivity, ať už ve vlastní představivosti, či s osobou opačného pohlaví. Vychází buď z potřeby morální čistoty a vnitřní disciplíny, nebo je uplatňována za účelem aplikace určitých jogínských, náboženských, nebo jiných předpisů. Termín je analogický pojmům abstinence a kontinence.

NAHORU