DEPRESE

Morbidní psychický stav, způsobený trvalým stavem nezdravé rezonance s nižšími energiemi rušivého typu, udržovaný negativními myšlenkami a psychickými prožitky a vyznačující se poklesem mentální, psychické a motorické aktivity, který doprovází převážně pochmurná nálada (způsobená přemírou jinu (–)) přehnaného smutku, sklíčenosti, úzkosti a únavy.

Často se setkáme s lehkými formami deprese, které vznikají jako přirozená reakce na přehnaně prožívané obtížné životní situace (například smrt blízké osoby, rozvod, hádky, sexuální frustrace, psychická traumata, neúspěchy), nebo následkem vysilující chaotické práce, nedostatečného stravování anebo stravy převážné jin (–).

NAHORU