EROTISMUS

Synonyma: SMYSLNOST

Erotismus (z řeckého Erós, „touha, láska“) - pojem označující milostnou a pudovou stránku lásky; silný mentální postoj vyznačující se zaujetím pro lásku, především pak pro lásku smyslnou. Běžně se používá jako synonymum smyslnosti. Jedná-li se o kontext, v němž se hovoří o milostném životě, je pojem erotismus výstižnější.

Normální vývoj erotismu jedince předpokládá, že se dílčí sklony podřídí prvořadosti genitální oblasti a nenabydou nikdy nepřiměřeného významu, nýbrž slouží k usnadnění pohlavního aktu (provázeného dokonalou kontrolou sexuálního potenciálu, která umožňuje biologickou transmutaci sexuálního potenciálu na subtilní energie, zušlechtěné prostřednictvím harmonické sublimace), stejně jako to, že touha po protějšku opačného pohlaví, vůči němuž je pociťována milostná přitažlivost, zcela vymýtí autoerotismus, takže všechny dílčí složky milostného života docházejí naprostého naplnění výhradně s milovanou bytostí a jejím prostřednictvím.

Během ontogeneze dochází k erotizaci různých částí těla a tělesných funkcí. Objevuje se i erotizace povahových rysů, určitého jednání a dalších projevů. Mnoho inhibic má původ v potlačení sexuálních tendencí. V takovém případě nabývá určitá činnost prostřednictvím řetězce asociací erotického významu a trpí druhotnou inhibicí.

NAHORU