ORGASMUS

Blažený stav, kdy bytost přetéká nádhernou slastí a milostnou vášní. Slovo orgasmus pochází z řeckého „orgao“, což znamená „být plný slasti a vášně“. V jogínském pojetí erotiky a sexuality znamená orgasmus blaženou chvíli, kdy díky nevýslovnému vření a interakci sexuálních potenciálů obou vzájemně vhodných milenců dochází v psychologické sféře k vynikající polarizaci jejich protikladných subtilních bioelektromagnetických energií, která se projevuje jako extatické pnutí (které by se dalo přiléhavě přirovnat k blesku, který vzniká v přírodě podobnou polarizací). Oběma milencům – jednomu po druhém, anebo současně – přináší orgasmus hluboké a intenzivní milostné štěstí, které rezonuje na více úrovních jejich vnitřních vesmírů.

Jak se tomu běžně rozumí, znamená erotické uspokojení a orgasmus fyziologický jev, při němž se sexuální látky ženy i muže (v jeho případě sperma) dostávají do specifického vření a napájí, jako palivo, probouzení a posilování prožívaných stavů, které vrcholí orgasmem následovaným vypuzením obrovského množství pohlavních tekutin, což krátce na to přináší pocit oslabení, únavy či přímo vyčerpání.

Jestliže se tento proces opakuje, vede to k vnitřnímu oslabení milostné polarizace zažívané na začátku milování. Bezprostředně po orgasmu tedy dochází k vybití látkového potenciálu, který umožnil stav orgasmu (toto vybití je známé jako ejakulace u muže a fyziologická ztráta u ženy). Vycházejíce z tohoto faktu východní mudrci zjistili, že se orgasmus může mnohokrát opakovat, jestliže je toto fyziologické vybití – které, mimo záměr zplodit dítě, naprosto není nutné – ovládnuto a oddáleno přirozenou sebekontrolou, jaké je schopen pouze inteligentní a vědomý muž.

Jakmile je fyziologické vybití muže i ženy ovládnuto a libovolně oddalováno, začínají sexuální látky procházet transmutací na něco jiného a obrovská výsledná energie vyvolává díky následné (anebo i v průběhu milování prováděné) sublimaci ve vnitřním vesmíru obou širokou škálu jevů a dějů.

Tímto způsobem získává člověk k dispozici obrovský potenciál, který mu umožňuje dosažení neomezeného počtu orgasmů bez oslabení, únavy nebo vyčerpání způsobovaného běžným fyziologickým vybitím. Tato kontrola umožní jevy, procesy a realizace, které jsou s běžnou milostnou zkušeností naprosto nesrovnatelné. Ostatně u žen je mechanismus oddalování fyziologické ztráty provázející orgasmus často spontánní a provádí ho přirozeně (i pokud o tom nevědí), takže prožívají velmi mnoho orgasmů bez jakékoli fyziologické ztráty, která by oslabila bohatost a sílu milování anebo je vyčerpala.

Tak můžeme pochopit, proč moudří zasvěcenci jógy prohlásili: „Tam, kde běžný muž upadá a z přemíry sexu podléhá vyčerpání, je kontinentní jogín, znalec těchto velkých tajemství, povznesen a stává se schopným prožívat neustále se obnovující štěstí, zatímco duchovně postupuje mílovými kroky prostřednictvím milování, které ho regeneruje, namísto aby ho vyčerpávalo, a tak mu umožňuje uchovat si vitalitu a vnitřní mentální sílu takřka nedotčené.“

Tyto věci jsou skryté v úsloví tantrické moudrosti: „Zatímco pro jednoho muže je země místem jeho pádu, pro jiného, inteligentního muže je to základ jeho vzestupu.“ V parafrázi se tak dá říct: „Zatímco běžného nevědomého člověka přivádí sexualita do úpadku, inteligentního člověka, který se dovede ovládat, vede vzhůru, k pokroku.“

NAHORU