ORGASMUS

Slovo orgasmus pochází z řeckého „orgao“, což znamená „být pln okouzlení a vášně“. V jógové tradici, co se erotiky a sexuality týče, vymezuje orgasmus blažený okamžik, kdy díky nevýslovnému vření a vzájemnému sladěnému působení sexuálního potenciálu obou pro sebe navzájem vhodných partnerů opačného pohlaví dochází v psychické oblasti k projevu sui generis polarizace subtilních bioelektromagnetických energií, které se polárně opačným způsobem zapojují do jejich hry a projevují se v podobě extatického napětí (které lze výmluvně přirovnat k blesku, jenž vzniká rázem v okamžiku, kdy jsou v přírodě splněny všechny známé podmínky). To vede k tomu, že jeden po druhém nebo oba současně prožívají hluboké a intenzivní milostné štěstí, doprovázené synchronními odezvami ve více sférách jejich vnitřních vesmírů.

Erotické uspokojení a orgasmus předpokládají fyziologické jevy, při nichž se jak ženské, tak mužské pohlavní sekrety (v případě muže sperma) ocitají v nevýslovném stavu vření a jako „palivo“ napomáhají probouzení a zesilování pociťovaných stavů, které vrcholí stavem maximální intenzity – orgasmem. V tomto okamžiku však jevy, k nimž ve spojitosti s orgasmem dochází, způsobují vypuzení obrovského množství fluid a sekretů, což zakrátko způsobuje pocit poklesu energie, ospalosti, ba přímo vysílení, a v případě, že se proces opakuje, vede k vnitřnímu oslabení celkového stavu pociťovaného na začátku milostného prožitku.

Východní mudrcové vycházející z této skutečnosti, kdy obvykle okamžitě po orgasmu nastává hmotné vybití potenciálu, který tento stav napájel (vybití známé u muže pod názvem ejakulace a u ženy jako fyziologická ztráta), zjistili, že orgasmus se může odehrát nesčetněkrát, pokud ono fyziologické vybití, nezbytně nutné pouze tehdy, máme-li v úmyslu zplodit dítě, bude kontrolováno a zastaveno díky přirozené sebekontrole, vlastní pouze člověku, jenž je na rozdíl od zvířat obdařen inteligencí a vědomím.

V okamžiku, kdy je toto fyziologické vybíjení (jak u muže, tak i u ženy) kontrolováno a zastaveno na neurčito, sexuální sekrety jsou transmutovány (na něco jiného) a obrovská energie, která je toho výsledkem, vyvolává ve vnitřním vesmíru člověka rozsáhlou škálu jevů a procesů. To se děje díky sublimaci, která se zapojuje buď později, nebo přímo během úplného milostného prožitku.

Zastavení procesu vybíjení díky sebekontrole dává bytosti k dispozici obrovský potenciál, který dovoluje dosažení neomezeného počtu orgasmů, aniž by se dostavil pokles energie, ospalost nebo vyčerpání, které vyvolává obvyklé fyziologické vybití v případě nevědomé lidské bytosti.

Tato kontrola umožňuje ve srovnání s tím, co běžně následuje, úžasné jevy, procesy a uskutečnění. U žen je mechanismus zastavení fyziologické ztráty doprovázející orgasmus často spontánní a velmi mnoho žen ho přirozeně používá (dokonce aniž by ho znaly), aby prožily velmi velký počet orgasmů, aniž by následně měly fyziologickou ztrátu, která by umenšovala milostnou celistvost jejich prožitku a vedla k vyčerpanosti.

Takto můžeme pochopit, proč mudrci zasvěcení do jógy tvrdili: „Zatímco běžný člověk v důsledku bouřlivé sexuality upadá a vyčerpává se, kontinentní jogín (plně kontrolující svůj sexuální potenciál), znalý těchto úžasných tajemství, se povznese a bude moci zakoušet trvale obnovované štěstí a zároveň činit duchovní pokroky i prostřednictvím milování, které, místo aby ho vyčerpávalo, ho zregeneruje a dovolí mu uchovat si téměř nezkalenou vitalitu a vnitřní mentální sílu.“

Právě tato tajemství jsou skryta ve známém aforismu tantrické moudrosti: „Zatímco jeden padne k zemi, jiný, který je inteligentní, se právě pomocí země zvedne.“ Použijeme-li parafrázi, můžeme říci, že „zatímco obvykle nevědomá lidská bytost může v důsledku sexuality upadat, jiná, inteligentní, lidská bytost, která ovládá svůj tvořivý potenciál prostřednictvím sexuální kontinence®, se právě pomocí sexuality pozvedá a dělá pokroky“. 

NAHORU