a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

FEEDBACK

Jeden z principů, který označuje informace a energie pocházející z efektoru, „výstupu“ systému, a označuje různé účinky, nové podmínky a potvrzuje účinnost činnosti, již provádíme, nebo příkazu, který vydáváme. Zpětné informace oslovují jako informační míra znovu „vstup“ systému, aby se činnost mohla případně změnit podle cíle, který je vytýčený.

FRIGIDITA

Frigidita (z latinského frigiditas, „chlad“) je u žen neschopnost dosáhnout orgastické rozkoše, plynoucí buď ze slabé erotické probuzenosti (dynamizace) anebo subtilně energetických poruch či blokací na úrovni některých silových center. V širším smyslu pojem označuje „chlad“ (lhostejnost až odpor) některých žen vůči stavům smyslnosti, erotického potěšení a samotnému sexuálnímu aktu.

NAHORU