IMANENCE

Termín pochází z latinského „in“ (v) a „manere“ (zůstat), imanentní = takový, který existuje a projevuje se uvnitř předmětu nebo bytosti; který jedná zvnitřku předmětu nebo bytosti, přičemž je pro lidskou zkušenost a poznání za určitých podmínek dosažitelný (například: proces rezonance, který se objeví v bytosti poznávajícího, s odpovídajícím (imanentním) aspektem, jež existuje v daném předmětu nebo osobě).

NAHORU