IMPOTENCE

Impotence (z latinského impotencia, „neschopnost“ či „slabost“) je neschopnost muže vykonat sexuální akt, v některé z jeho fází anebo zcela, zapříčiněná buďto slabou erotickou probuzeností (dynamikou) anebo určitými subtilně energetickými bloky, které se mohou objevit na úrovni silových center múladháračakra, svádhišthánačakra, manipúračakra, anáhatačakra. Je jedním z nejběžnějších motivů psychiatrických vyšetření, ačkoliv si ji zpravidla sami lidé, kteří jí trpí, těžko přiznávají. Někdy může mít i fyzickou příčinu: poruchu nervů, poruchy endokrinního systému, otravu anebo vady funkce pohlavních orgánů typu nedostatečné činnosti gonád, avšak mnohem častěji je spjata s všemožnými psycho-mentálními problémy.

Zdá se, že impotenci ovlivňují i kulturní atmosféra, předsudky, pověry anebo způsob života společnosti (v jistých etnických skupinách je impotence zcela neznámá, příkladem mohou být domorodci ze souostroví Markézy v Indickém oceánu, kde je sexualita prožívána intenzívně, svobodně a bez zábran, coby překrásný projev přirozené životní funkce). Nedostavuje-li se erekce vůbec, je impotence úplná, příčina této poruchy je častěji duševní, než tělesná (poruchy mozku, tepen, poškození topořivých tělísek, cukrovka, alkohol, léky (především psychotropní)), o částečné impotenci hovoříme, pokud je erekce slabá, ale přesto umožňuje relativně normální sexuální akt, který je však neuspokojivý, protože během něj co chvíli erekce polevuje.

Předčasná ejakulace je také projevem impotence (coby předčasně uskutečněná ejakulace – ejakulace „ante portas“, neboli před průnikem do vagíny), může být způsobena nepříznivými okolnostmi, psychickými komplexy působícími úzkost, či situacemi, kdy byla vynechána předehra a milostná transfigurace, anebo kdy je erotické napětí vyšší (nová milenka, dlouhá doba sexuální abstinence); nejčastější příčinou je však samotný strach z impotence, který v bytosti probouzí rezonance s určitými rušivými subtilními energiemi z makrokosmu, které erekci znemožňují.

Následuje výčet možných projevů impotence:

  • nepřítomnost sexuální touhy, provázená anafrodizií;
  • nepřítomnost sexuální touhy, ovšem s přáním ji mít;
  • silná a aktivní sexuální touha, které stojí v cestě strach přiblížit se k opačnému pohlaví;
  • intimní blízkost s milenkou, ale bez pohlavního styku;
  • snaha o styk, ale bez erekce;
  • nepřítomnost erekce s ejakulací bez vniknutí;
  • erekce s brzkou ejakulací, ale bez proniknutí;
  • proniknutí, rychlá ejakulace a okamžité ochabnutí erekce;
  • průnik s erekcí, bez ejakulace, který ale nepřináší žádnou rozkoš (orgasmická impotence);
  • ejakulace bez orgasmu, někdy i bolestivá.

Původ impotence bývá tradičně většinou hledán v psychických blocích, k nimž mohou zavdat podnět konfliktní situace (mravní či náboženský pocit viny, neschopnost zvládat plně či částečně dokonalou jogínskou kontrolu sexuálního potenciálu, atd.), příliš prudká touha, projevená v nepříznivých podmínkách (strach nebýt přistižen) anebo další případy (kdy impotence přetrvává jen kvůli jakémusi psychickému bludnému kruhu). 

Citová nezralost a latentní homosexualita mohou také být příčinami sexuální impotence. Psychoanalytici nabízí jako vysvětlení nevyřešené infantilní úzkosti z kastrace, které během milostného prožitku vyvolávají pocity viny.

Z výše řečeného plyne, že impotence je neurotickým symptomem, s nímž se pojí řada jiných projevů, jako jsou hypochondrické obsese, reaktivní deprese, atd.; nelze však stanovit přímou úměru mezi silou impotence a závažností duševních poruch, které ji provázejí.

Impotence se vyskytuje při neurózách, u psychastenických osobností, u sexuálních zvrhlíků, při alkoholismu, schizofrenii, u unipolárních depresivních citových psychóz (někdy představuje jediný symptom s periodickým výskytem), jako vedlejší účinek některých medikací. Stimulační terapie jógového typu je nezbytná u případů způsobených úzkostí. K úplné impotenci se v hathajóze a tantrajóze přistupuje prostřednictvím terapií pro odstranění podmíněnosti a duševní a mentální léčby, výukou a zdokonalením se ve zvláštních jógových technikách pro zlepšení tělesného stavu. Pro léčbu předčasné ejakulace mohou být využity jogínské techniky na dosažení a zdokonalení plné kontroly sexuálního potenciálu a to s úžasnými výsledky, které se v krátké době dostavují. Základní příčinou impotence je u muže, z hlediska systému jógy, oslabení subtilní solární energie (+) či jangu (ha).

Současná věda nepřímo potvrzuje neocenitelnou hodnotu a obrovský význam plné jogínské kontroly sexuálního potenciálu. Dokonale prováděná jogínská plná kontrola sexuálního potenciálu je u muže naléhavě potřeba, neboť v současnosti, podle vědeckých statistik, jsou muži 90x méně virilní, než jejich předkové. Vědci z Velké Británie se snaží nalézt přesné příčiny úpadku virility u člověka konce tohoto století. Na základě laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že za posledních 50 let kvalita semene povážlivě silně poklesla, počet spermií obsažených v semenné tekutině klesl ze 113 miliónů/ml v roce 1940 na 60 miliónů/ml v roce 1990. Takže dnešní muži jsou méně virilní, než byli jejich otcové a dědečkové.

Zároveň je zaznamenáváno čím dál tím více poruch mužského reprodukčního ústrojí, včetně rakoviny varlat. Vědci dospěli k závěru, že všechny tyto potíže jsou zapříčiněny tím, že v průběhu nitroděložního života je plod vystaven příliš vysokému množství estrogenních hormonů. Kvalita a množství estrogenních hormonů závisí na stravě – požívání potravin se zvýšeným obsahem vláknin, uhlohydrátů, ale i nadužívání léků, které předchází potratu – to vše může způsobit změny v těchto hormonech.

NAHORU