LÓKA

„Svět“, specifická oblast makrokosmu vymezená buď prostorově a svým umístěním, nebo specifickou vibrační frekvencí určitých zón či vrstev, které jsou dány energiemi, které se v těchto oblastech manifestují. Tyto paralelní úrovně či světy mají rovněž svou analogickou projekci na úrovni mikrokosmu lidských bytostí, a to v určitých konkrétních oblastech či sférách, které lze vnímat a zpřístupnit prostřednictvím tajných subtilních silových center, čaker. Všechny tyto „světy“ neboli lóky jsou v mikrokosmu lidské bytosti jasně homologizovány v určitých konkrétních oblastech neboli zónách.

Probuzením a aktivací těchto zón či ohniskových bodů v člověku je možné přímo vědomě proniknout do těchto paralelních světů, protože každý z nich má jasně odlišnou vibrační frekvenci, ačkoliv existuje současně s dalšími dimenzemi Projevu. Lóky se sice vzájemně prostupují, ale nijak se neruší. Spíše se vzájemně nevýslovně determinují. Velká makrokosmická mocnost Tripura Sundari umožňuje kromě jiného každému, kdo se plně spojí s její subtilní silovou sférou, aby si snadno uvědomil sedm základních světů, které vyjmenovává tradice orientální moudrosti. Ty nejdříve zahrnují tři hmotné neboli fyzické světy (lóka) přezdívané trilóka. Jsou to:

  • sféra Země (bhúrlóka)
  • prostor či sféra mezi Zemí a Sluncem (bhuvarlóka)
  • prostor či sféra mezi Sluncem a Polárkou (svarlóka)

Kromě těchto tří do jisté míry hmotných světů existují ještě další světy či sféry Projevu, které se nacházejí v jiných dimenzích makrokosmu a které jsou fyzickému zraku neviditelné, protože mají velice rychlou frekvenci vibrací nepostřehnutelnou běžnými smysly. Jsou to takzvané paralelní neboli „subtilní“ světy, které jsou vědomí přístupné pouze prostřednictvím probuzení určitých silových center (čaker), jež umožňují, aby se v člověku probudily jisté paranormální smysly.

Tyto paralelní subtilní světy neboli lóky jsou:

  • země či svět těch moudrých (maharlóka)
  • země či svět těch čistých (džanalóka)
  • země či svět těch, kdo jsou zcela odpoutáni (taparlóka)
  • země Pravdy a nejvyššího Absolutna či svět Boha (satjalóka). Satjalóce se někdy přezdívá sféra brahmy tedy brahmalóka. Její „svět“ po plném dosažení zaručuje nejvyšší osvobození z koloběhu znovuzrození a inkarnací ve fyzickém světě i na astrální a kauzální rovině. Zároveň umožňuje dosáhnout stavu duchovní nesmrtelnosti.
NAHORU