MAHÁKÁLA

Doslova „Velký čas“. Jeden z aspektů Šivy, považovaný za zosobnění božských sil, které uvnitř makrokosmu ničí vše zlé a sobecké.

NAHORU