ŠIVA

Šiva doslovně znamená „ten příznivý“, „ten jemný“. Je třetím základním bohem z hinduistické trojice (trimúrti), obsahující Brahma, Višnu a Šivu. Šiva je ničitelem zla a ignorace a rozpouští to, co je nečisté. Může být zároveň nekonečnou, blahodárnou silou, když odstraní avidjá neboli připoutanou ignoranci. Jeho symbolem je lingam – mužský tvořivý orgán, který reprezentuje virilitu a je slunečním, aktivním, jangovým aspektem. Šiva je často prezentován v nekonečném mileneckém spojení s jeho milenkou Šakti, která je ženským, jinovým aspektem, aspektem přírodních energií, jejímž symbolem je jóni, tedy pochva.

Ve Védách se neobjevuje sám Šiva, zmiňují však boha jménem Rudra Šiva, z něhož byl později Šiva Rudra s jeho specifickými projevy a aspekty v hypostázi odvozen. V Rgvédu bývá termín Rudra občas používán ve smyslu agni (subtilní oheň, který se objevuje na obloze jako Slunce, ve vzduchu jako blesk a na zemi jako oheň. Jeho personifikací je védské božstvo ohně, který má za syny Maruty - bohy bouří).

V Rámájaně přichází Šiva jako velký všemocný bůh a má význam nejvyšší božskosti. Mahábhárata přiznává nejvyšší postavení ve vesmíru Višnuovi, někdy však označuje i Šivu jako stvořitele a mistra Brahmova, Višnuova a i všeho ostatního, uctívaného všemi bohy. Šiva ve svém aspektu „velkého boha“ (mahádéva) je ničitelem nevědomosti a všech bohů, je inspirujícím průvodcem a ochranitelem všech jogínů.

Adepti, kteří v Šivovi zbožňují „vyvolený ideál“ – ištadévatá, a mají ho za absolutní božskou realitu, v něm zří konečnou Realitu. Ztělesňuje pro ně spolu se svými ženskými dynamickými formami, známými pod názvem Šakti, Párvatí, Kálí či Durgá, transcendentální absolutno. Tato ženská božstva, velké kosmické síly, které jsou personifikací ženské tvůrčí síly, jsou považovány za Šivovy ženské družky a manželky – šakti. Proto jsou občas v hinduistické ikonografii zobrazovány v intimním sexuálním spojení, které trvá nekonečně dlouho díky dokonalé kontrole tohoto sexuálního potenciálu.

Šiva má mnoho dalších jmen, dle povahy jeho určitých aspektů: Šamba, Šankara, Išána, Višvanátha, Kénárnáth či Natarádža.

Transcendentální Šiva je nejvyšší pán vesmíru, který triumfuje nad nandi – symbolickým býkem dharmy, a je uctíván jako nejvyšší guru všech guruů. Je ničitelem utrpení, všeho zla a rovněž veškeré hmoty díky své okamžité milosti. Je ten, který dává moudrost, ztělesňuje schopnost umožňovat osvobození a transcendentální soucit, je mužskou archetypální silou a základem mužnosti.

NAHORU