ŠIVA

Bůh jako osvoboditel bytostí spoutaných nevědomostí. Sanskrtské slovo Šiva znamená doslova „dobrý“, „laskavý“. Ve východní tradici je Šiva třetím hlavním bohem hinduistické trojice (trimúrti), kromě něj ji tvoří Brahma a Višnu. Šiva je bůh, který ničí zlo, nevědomost a vše nečisté. Vládne nekonečnou, blahodárnou silou zbavovat – často náhle, v jediném okamžiku – okovů nevědomosti. Jeho symbol je lingam, mužský úd představující mužnost, solární, aktivní, jangový (+) aspekt. Šiva bývá často znázorňován v nekonečném, intimním, milostném spojení se svojí milenkou Šakti, jež zastupuje ženský aspekt a jejímž základním symbolem je jóni, ženský pohlavní orgán, který představuje jinový (-) aspekt, energii přírody atd.

Pro ty, kdo ho vroucně uctívají jako „nejdražší ideál“ (ištha-déva), představuje Šiva nejvyššího Boha, Konečnou realitu. Ve spojení se svou ženskou dynamickou polovinou, zvanou Šakti, Párvatí, Kálí nebo Durgá, ztělesňuje Šiva transcendentní Absolutno. Každá z deseti velkých kosmických mocností neboli ženských božstev bývá považována za Šivův ženský protějšek (Šakti), jeho společnici či manželku.

V hinduistické ikonografii je Šiva často zobrazován v nekonečném intimním sexuálním spojení (s dokonalou kontrolou sexuální energie) se ztělesněními nebo aspekty těchto nesmírných ženských sil.

Šiva má mnoho dalších jmen, z nichž každé zdůrazňuje některou jeho stránku. Například Šambhú, Šankara, Íšana, Višvanátha, Kedarnáth nebo Natarádža. Poslední uvedená Šivova podoba je v hinduistickém umění zobrazována jako Šiva Natarádža – transcendentní Šiva, nejvyšší vládce vesmíru, pán Nandiho (symbolického býka dharmy), který je uctíván jako nejvyšší guru všech guruů, ničitel utrpení a všeho zla, schopný svou okamžitou milostí zničit připoutanost k hmotě, dárce moudrosti, zosobnění askeze (zřeknutí se světa) přinášející osvobození, projev transcendentního soucitu a archetypální mužské síly. 

NAHORU