MÁJÁ

Iluze, klam, mámení smyslů, zdání, které klame. Májá je síla Brahmanu (božského Absolutna). Májá, jakožto kosmická iluze a nevědomost, Brahman vlastně zakrývá (skrývá) a dovoluje člověku vidět pouze rozdělenou stránku neboli mnohotvárnost vesmíru a nikoli zásadní skutečnost jeho hluboké jednoty.

Májá má dva aspekty: avidjamájá (nevědomost), která člověka vzdaluje Bohu a stále více ho spoutává v iluzorním světě, a vidjamájá (poznání), které člověka postupně vede k nevýslovnému blaženému spojení a božskému osvobozujícímu poznání.

NAHORU