NEVÝSLOVNÝ

Básnický přívlastek označující rozsáhlý a komplexní stav zahrnující vznešenou rozkoš, kterou nelze vyjádřit slovy, tedy rozkoš nevyslovenou a nevyslovitelnou. Prostřednictvím explicitního vyjádření určitého esenciálním stavu můžeme pochopit to, co například Leibniz nazval „nescio-quid“ a Bouhours pak „je ne sais quoi“, tedy nevyslovitelné „nevím co a nevím jak“, které však vyvolává právě ono specifické a vznešené okouzlení.

NAHORU