OZNAČOVÁNÍ

Pojmenování/označování je vnitřní akt, který nám umožňuje znázornit ve vlastním myšlení a řeči jakýkoli aspekt lhostejno jaké povahy a spojit s ním určitý význam. Takže jakékoli označení nám umožňuje si vnitřně přesně představit něco určitého či jinak řečeno nám dovoluje na cokoli poukazovat.

Jakékoli jasné, rozhodné a přesné vnitřní označení je současně známkou pro nás samotné, že jsme provedli určitou vnitřní volbu, i pokud si to jasně neuvědomujeme. Mohli bychom doplnit, že jakýkoli vnitřní proces označování současně implikuje záhadný jev evokace určité skutečnosti, který bezprostředně vyvolává rezonance. Správné porozumění této věci nám umožní snadno pochopit, ve světle okultního zákona rezonance, řadu záhad bytosti člověka.

NAHORU