PRALAJA

Synonyma: MAHÁPRALAJA

Doslova „rozpuštění“. Na konci kalpy (vesmírného cyklu), se projevený svět rozpustí, jinými slovy změní stav, přejde ze stavu projeveného ke stavu neprojeveného nebo potenciálního, z něhož vychází svět, který bude znovu projevený. Hinduismus vůbec nezná starozákonní představu jediného stvoření; nahrazuje ji myšlenkou cyklického sledu projeveného a ne-projeveného, které v sobě nese semínka nového projevení.

NAHORU