PRAKRTI

„Příroda“, „hmota“. Prvotní látka nebo substance, z níž později vzniká vesmír (makrokosmos). Její struktura se odvíjí od tří gun (základních tendencí): tamas (modalita setrvačnosti a kontrakce – škodlivá), radžas (modalita dynamiky a rozpínání – prospěšná) a sattva (modalita rovnováhy a sjednocování – neutrální).

Podle filosofie sámkhji, která ji rovněž označuje názvem pradhána, je prakrti objektivní realitou, která vytváří svět myšlenek a jevů, milostivá ve svém přibližování se purušovi (věčnému Duchu neboli transcendentnímu mužství). Oproti tomu podle Advaitavédánty nemá hmota žádnou definitivní realitu, neboť ji lze vnímat pouze ve stavu bdění nebo snu a nikdy ve stavu spánku beze snů nebo v duchovním stavu turíja. Advaitavédánta uznává za skutečné pouze to, co má trvalou realitu v každém ze 4 základních stavů vědomí.

NAHORU