PRÁNA

Subtilní dech, život, vitalita, energie nebo síla.

Prána je subtilní makrokosmická energie, která prostupuje, vyživuje a uchovává fyzické tělo, a která se v živých tvorech nejjasněji projevuje v podobě subtilních dechů, dýchání, života, vitality, energie nebo síly.

Prána je totálním součtem všech energií, které se projevují ve vesmíru ve všech rovinách bytí nebo projeveného, od nejvyšší po nejnižší. Všechno, co se pohybuje, jedná nebo je obdařeno životem, je jejím výrazem či projevem. Je subtilní životní energií, která proniká vesmírem na všech jeho úrovních, celkovým součtem všech sil přírody, a to jak těch, které pozorujeme všude kolem nás (teplo, světlo, gravitace, magnetismus, elektřina), tak i latentních sil, zdánlivě záhadných a skrytých v lidské bytosti. Prána je fyzickou, vitální, sexuální, citovou, intelektuální, mentální a vesmírnou subtilní energií.

Je základní vitální silou lidské bytosti. Pránické poruchy v některé jeho části, projevující se energetickými nerovnováhami, vedou v případě fyzického těla k výskytu nemocí. Zvláštní formou prány, je prána, kterou přenáší (na subtilní úrovni obsahuje) atmosférický vzduch. V procesu dýchání (při nádechu) tak vstřebáváme i pránu.

Pataňdžali hovoří o práně ve čtvrtém stupni (pránájáma) jógového systému. Prána rovněž hraje zásadní roli v hathajóze i ve všech ostatních formách jógy. „Atharvavéd“ ji personifikuje a věnuje jí jeden hymnus. Hinduismus rozlišuje 5 různých kategorií prány v lidské bytosti:

  1. Apána – zajišťuje vylučování všech požitých látek a projevuje se převážně ve spodní části těla. Je kontrolována prostřednictvím múladháračakry;
  2. Vjána – působí na oběh lymfy a je kontrolována prostřednictvím svádhišthánačakry;
  3. Samána – ovládá proces vstřebávání a trávení potravy a udržuje vnitřní rovnováhu lidské bytosti, přičemž působí na chemické metabolismy spojené s výživou. Je kontrolována prostřednictvím manipúračakry;
  4. Prána – podstata dechu, samotná vitální síla. Je kontrolována prostřednictvím anáhatačakry;
  5. Udána – působí na horní část organismu a napomáhá duchovnímu rozvoji. Vytváří spojení mezi fyzickou a duchovní částí naší bytosti. Je kontrolována prostřednictvím višuddhačakry.

Zcela druhotné formy podružné prány:

  • Nága – říhání a škytání;
  • Kúrma – otevírání očí;
  • Krkara – hlad a žízeň;
  • Dévadatta – zívání;
  • Dhanandžaja – rozklad (hnití) těla.
NAHORU