PŘÁTELSTVÍ

Ve slovníku najdeme přátelství definované jako cit sympatie, úcty, respektu, vzájemného pouta, který spojuje dvě osoby; postoj dobré vůle vůči někomu. Na širší společenské úrovni je přátelství pojítkem mezi sociálními skupinami, národy nebo státy, založené na společných aspiracích, zájmech a snahách.

Slovník „Larousse“ definuje přátelství jako cit náklonnosti mezi dvěma osobami, sdílenou sympatii a pouto; ochotu, vlídnost a zdvořilost, projevované v soukromých nebo mondénních společenských vztazích; vztahy mezi společenstvími, založené na spolupráci a dobrých sousedských vztazích.

Přátelství je specificky lidský cit, na což upozornil Aristoteles (a ještě před ním Epikuros), který soudil, že „nikdo nemůže žít bez přátel, i kdyby mu patřilo všechno bohatství světa“.

Pravé přátelství je založené na vzájemné důvěře a obětavém duchu a vyznačuje se silným morálním nábojem, čestností, obětavostí a dodržováním slova. To vede nejenom k velkým činům, ale vytváří i specificky lidský, světelný a posilňující optimismus.

Přátelství není cit, který vzniká hned od začátku, přátelství musí být vybudováno krůček po krůčku. A tak každý vztah skutečného přátelství začíná sdílením stejných hodnot. Pojítko, které umožňuje, aby se tento vztah udržel a odolal životním kotrmelcům, je důvěra. Žádné přátelství nevydrží, pokud se nezakládá na důvěře.

Kvalitami přátelství jsou důvěra, komunikace, respekt, upřímnost, konstruktivní kritika, vzájemná náklonnost a podpora, obětování se, vzájemnost a pocit rovnosti. 

NAHORU