PRAVDA

To, co je skutečné. Pravda je vlastnost výroku spočívající v tom, že odpovídá skutečnosti. Pravdy popisují či reflektují skutečnost a tak umožňují její poznání. Poznání pravdy znamená proces okultní rezonance mezi nějakou věcí či bytostí a vědomím toho, kdo usiluje pravdu poznat a tak ve svém vědomí replikovat skutečnost. Tímto způsobem se pravda o nějaké věci či bytosti promítá na plátno vědomí toho, kdo ji poznává.

O božské, konečné pravdě, k níž získávají v určitém bodě svého vývoje lidé přístup (díky plodné duchovní transformaci), lze říct, že je „trvalá“, „pevná“, „osvěcující“, „tajemná“, „povznášející“, „nevýslovná“, „nezničitelná“, „stálá“ a dokládá nepopsatelné, záhadné spojení mezi člověkem a Bohem Otcem.

NAHORU