PŘIPOUTANOST

Škodlivý psychomentální stav lidské bytosti, která je podmaněná a závislá buď na nějaké osobě, nebo na čemkoli jiném, co je současně něčím nižším. Když se v někom stav připoutanosti usídlí, spoutává a podmaňuje příslušnou lidskou bytost sui generis neviditelnými pouty a způsobuje ztrátu její svobody.

V klasické józe, je rága (připoutanost, silná vášeň) jednou z pěti příčin utrpení (bolesti – kléša) a v „Jógasútře“ (II, 7) je definována jako výsledek našeho ustrnutí na tom, co je příjemné. Často se objevuje ve dvojici spolu s dvéša, což znamená „odpor“ nebo „nenávist“. Proslulé pojednání „Bhagavadgíta“ (III, 34) je považuje za dvě „pokladačky pastí“ (paripanthin).

NAHORU