REKURENCE

Tradiční pohled na svět, čas a vývoj, podle kterého po ukončení kosmického nebo civilizačního cyklu následují další cykly, které s předchozími souvisí. Po vystřídání všech možných cyklů se pak velký cyklus vesmíru obnovuje od začátku ve stejném pořadí (rekurence nám umožňuje chápat tzv. „věčné navracení“).

NAHORU