RATRI

Noc; symbolicky je slovo ratri odvozeno ze sanskrtského slovního základu ra, který znamená „dát“. Esotericky se takové noci přisuzuje význam poskytování štěstí, míru a nepomíjivé blaženosti, které transcendují pomíjivý aspekt (obraz) projeveného.

NAHORU