SÁMKHJA

Jeden ze šesti filosofických systémů Indie. Název je odvozen od 24 základních produktů, vzniklých projevem prakrti. Jejím zakladatelem je mudrc Kápila žijící mezi lety 700 a 600 př. n. l. Božský duchovní, věčný a nezávislý princip puruša se ujímá všech 25 skutečností neboli tattev, které obsahuje svět (makrokosmos) naší zkušenosti. Prostřednictvím jejich hlubokého pochopení a transcendování a díky duchovní odpoutanosti nastane nejvyšší osvobození.

Neexistuje nic tak jasného a tak obsáhlého jako sámkhja,“ říká jeden starý text. Dále ten samý text říká: „Neexistuje nic tak silného jako jóga pro toho (jogína), kdo je moudrý a vytrvale ji uplatňuje.

Sámkhja podporuje teorii cyklického vývoje a úplného rozpuštění hmoty. Rozdíl mezi západními náboženstvími a jógou je, že první jsou více náboženská než filosofická, zatímco jóga je hluboce filosofická i náboženská. Sámkhja vše přesně vyjmenovává a třídí, ukazuje, že veškeré lidské zlo je zapříčiněno hmotným světem, dalšími živými bytostmi nebo satanskými či démonickými entitami – v některých případech je tím nejhorším ze všech právě lidský jedinec, kterého ve zlu, krutosti, nevědomosti a egoismu nemůže v situacích naprostého propadnutí zvrhlosti nikdo překonat.

Díky svému velmi přísnému výčtu a třídění má sámkhja vědecký postoj, a tak v Bhagavadgítě božský vzor Kršna vysvětluje vztah mezi tělem a duší „podle filosofie sámkhja“. Oněch 24 částí je: nesmrtelný duch a hmota, inteligence, individualita, mysl (jako koordinátor) koordinující a (jako tlumočník) tlumočící smyslové zkušenosti, 5 orgánů smyslů, 5 hrubých prvků a 5 subtilních smyslů.

Sámkhja je tedy jeden ze šesti ortodoxních systémů (považovaný za ortodoxní indický filosofický systém odvozený z tantrismu), rozvíjených v prvotních sútrách (aforismech mudrců). Sámkhja se pokouší prostřednictvím rozumného vývoje vysvětlit složení vesmíru (makrokosmu), v jehož základu se nacházejí dva principy: hmota neboli konkrétní látka a božský duch. Nesmrtelný duch člověka (átman) je částí nesmírného božského Ducha vesmíru (makrokosmu, brahmanu).

NAHORU