SAMJAMA

Synonyma: ZTOTOŽNĚNÍ

Tři nejvyšší etapy v praxi jógy jsou: dháraná (nepřetržité mentální soustředění), dhjána (hluboká jógová meditace) a samádhi (božská extáze). Pokud jsou tyto tři etapy použity v dokonalé návaznosti s cílem získat zvláštní nebo dokonce paranormální síly poznání (siddhi), lze výjimečné síly získat díky dokonalému ztotožnění (samjama – kdy se poznávaný předmět, poznání, jež je výsledkem tohoto nevýslovného dokonalého splynutí, a vědomí toho, který poznává (poznávajícího) stanou jedním) a objeví se překvapivě přesné vjemy ve spojitosti s normálem (normálním stavem).

Tato vyšší praxe je v józe známá pod názvem samjama, neboli dokonalé ztotožnění vědomí poznávajícího s předmětem poznání. Při uskutečňování stavu samjamy tedy výsledné poznání, poznávané a poznávající (jogín) vytvoří jedinou a naprostou jednotu, kdy pro něj (jogína v samjámě) už nic z těchto tří neexistuje rozlišeno.

Dokonalé ovládnutí etapy v józe známé pod názvem samjama (dokonalé ztotožnění) jogínem dovoluje rychlé probuzení paranormálních schopností (siddhi) a propůjčuje duchovní ovládnutí přírody.

NAHORU