ŠAVA

„Mrtvé tělo, neživé tělo“. Termín symbolicky označuje transcendentní neprojevený stav, který postrádá základní tvořivou ženskou energii (šakti) Šivy. Bez energie není Šiva schopen vykonávat žádnou ze svých činností, jako je tvoření, zachovávání, opětovné pohlcení, zahalení a milost. Právě z tohoto důvodu se na Šivu (+) a Šakti (-) pohlíží jako na vzájemně neoddělitelné.

NAHORU