SEBEPOZOROVÁNÍ

Vyšší stránka osobního vědomí mysli (ádžňáčakra), pomocí kterého sleduje lidská bytost více nebo méně systematicky ozvěny vlastní osobnosti. Sebepozorování bychom měli aplikovat jak na nápady, tak i na duchovní prožitky a z nich vyplívající rozsáhlé účinky. Objektivita, rozvíjený sebekritický cit a vyšší nároky na sebe jsou potřebnými podmínkami, aby se sebepozorování stalo účinným prostředkem v jogínské výchovné praxi.

NAHORU