SÓMA

Božský očišťující, regenerující, extatický nápoj, připravovaný z více tajných popínavých rostlin, který je darován jako obětní dar Bohu a který pijí velcí zasvěcení bráhmani a pokročilí jogíni. Tento osvěcující nápoj hraje důležitou roli v „Rgvédu“. Sóma, považována za schopnou propůjčit mnoho nadpřirozených schopností, byla a je uctívána, protože přivádí bytost do spojení s určitými blahodárnými vytříbenými subtilními energiemi z makrokosmu. Indové ji nazývají také „víno nesmrtelnosti“ (amrta).

Sóma je symbolem transformace prostřednictvím transmutace a sublimace nejrůznějších běžných radostí (náležejících smyslům) na extatické a úplné božské štěstí (ánanda). Dokonale prováděná milostná kontinence® v oddaném a milujícím se páru snadno umožňuje vstřebávání sómy do aury obou milenců. Orientální kněží ji vyráběli mačkáním ratolestí tajné rostliny, známé v Indii pod názvem sóma (amšu). Takto získaná přírodní šťáva byla potom filtrována a smíchána se šťávou z ječmene a čerstvým mlékem, aby byla vypita poté, co byla s vroucností věnována Bohu. Je sladká, kávové barvy a vyvolává neobyčejný stav extáze, který trvá minimálně 7 dní.

NAHORU