ŠUMBHA

Velká démonická entita, která spolu s Nišumbhou tvoří polární pekelnou sílu. S její pomocí společně porazili a dokonce vyhnali bohy z nebes (vyšších rovin Projevu). Byli však poraženi Kálí, silou transcendentního času, která zničila i jejich služebníky Čandu a Mundu. Tento příběh z purán symbolizuje překonání duality jogínem, který se plně ztotožní s velkou makrokosmickou mocností božské věčnosti, Kálí, a získá tak duchovní nesmrtelnost. Protože porazili Čandu a Mundu, nazývají se Kálí i Durgá (s níž Kálí sdílí četné příbuzenské vztahy) také Čamunda.

NAHORU