TAMAS

Jedna ze tří základních tendencí (gun), princip nejasnosti a inercie v přírodě, který zajišťuje fyzickou stabilitu hmoty. Aulukya navrhl teorii podobnou atomové teorii, která popisuje nepřetržitosti hmoty. Podle ní by bez tamasguny neexistovalo nic pevného, neboť tamas způsobuje, že všechna hmotná tělesa zůstávají v čase pořád stejná. Bez tamasguny by neexistovala ani přítomnost, jak ji známe, pouze minulost a budoucnost. Tamas propůjčuje hmotným tělesům statickou povahu, je faktorem soudržnosti, bez nějž by svět, nemohl tak jak ho známe existovat. Stejné je to i s myšlením, které je také nepřetržité. Tamasguna však zajišťuje, že poznání je statické a zůstává vymezené, aby mohlo být uchováváno v mozku. Tamas bývá často spojován s nevědomostí a netečností. Zároveň zahrnuje lenost a „fatalistické“ požitkářství, které nám brání v jakémkoliv pokroku. V mnoha starých jógových spisech je tamas principem nejasnosti v přírodě definovaný jako netečnost a nepřítomnost inteligence. Tamasguna je jednou ze tří tendencí přírody, další dvě jsou sattva a radžas.

NAHORU