TRANSFORMACE

Transformace (latinsky „transformare“) je kromě jiného tajuplný jev, jehož prostřednictvím lidská bytost mění k lepšímu svůj charakter, chování či způsob bytí.

Akt transformace nastává zpravidla v důsledku působení jednoho nebo celého souboru transformujících faktorů, následkem čehož dojde k hlubokému pochopení života.

Duchovní vývoj je přímým výsledkem vnitřní transformace lidské bytosti. V takovém případě je vnitřní transformace žádoucím a danou bytostí očekávaným krokem, který nastává postupně, v důsledku duchovně zaměřeného, vědomě přijatého a vytrvale prováděného působení.

Jóga je královskou cestou vnitřní transformace lidské bytosti par excelence. Tím se rozumí postupné kroky lidské bytosti, která se do transformace pustí, směrem k tomu, aby si byla ve svém vnitřním vesmíru čím dál vědomější existence nesmrtelného Já, átman, na úkor svého malého a pomíjivého ega. 

NAHORU