TRANSMUTACE

Transmutace je přeměna nebo změna (doprovázená uvolněním obrovské energie) jednoho chemického prvku na jiný v důsledku přeskupení jednotlivých elementů v atomech, které nastává přirozeným radioaktivním rozpadem nebo nukleárními reakcemi, k nimž může za určitých podmínek docházet při nízkých teplotách i v biologické sféře.

Přestože jogíni v Orientu a někteří – nemnozí – mudrci Západu, kteří úspěšně prováděli skutečnou biologickou alchymii uvnitř vlastního těla, znali a používali tyto tajné postupy už před tisíciletími, teprve v posledních desetiletích někteří experimentátoři zjistili a uznali, že ve fyziologické struktuře živé hmoty probíhají některé fyzikálně-chemické procesy, které zcela očividně protiřečí klasickým zásadám zachování hmoty. Protože dotyčné badatele zmíněné záhady uváděly do rozpaků, v mnoha případech se spokojili pouhým konstatováním neobvyklých výsledků, aniž by se jim podařilo je vysvětlit.

I když se zdálo, že moderní fyzika důrazně a nade vši pochybnost objasnila, že transmutace prvků lze dosáhnout pouze za použití velkého množství energií, které dokáží překonat síly, jež drží nukleony v jejich přesně vymezených strukturách, v některých případech bylo zcela jasně experimentálně zjištěno, že existují i jiné cesty, mnohem účinnější a přirozenější, jak tyto fyzikální procesy transmutace uskutečnit dokonce i za použití malého množství energií v rámci specifických metabolismů ve strukturách živé hmoty, a to jak rostlinných, tak živočišných.

V lidské bytosti procesy atomové transmutace s využitím malého množství energií probíhají neustále, s větší nebo menší intenzitou, v rámci metabolismu, jevů spojených se sexem, erotických prožitků, citových stavů, mentální citovosti, duchovních zkušeností. Více viz pojem sublimace.

NAHORU