TRÁTAKA

Jedna ze šesti šatkarem, která mezi jiným usiluje o zvětšení a posílení schopnosti mentálního soustředění, současně s očištěním a zlepšením zraku prostřednictvím nepřerušené fixace pohledu na barevný bod nebo jantru.

Na začátku je třeba vybrat a pověsit barevný kruh nebo jantru do výšky úrovně očí, přibližně 1,5 m před sebe. Při tréninku (provádění trátaky) bude pohled neustále pevně směřovat na barevný kruh nebo jantru, oči máme zeširoka otevřené a snažíme se vůbec nemrkat, nebo pokud s tréninkem začínáme, tak jen 1x za minutu. Na začátku bychom měli trátaku trénovat minimálně 10 minut. Úměrně našemu tréninku časem zaznamenáme, že můžeme zůstat celé minuty, aniž bychom cítili potřebu mrknout, a zároveň výrazné zlepšení síly našeho mentálního soustředění a pozornosti.

Ve tmě lze tuto jógovou techniku (trátaku) provádět stejně, ale za použití plamene svíčky jako opěrného bodu pro nepřerušené fixování pohledu. Svíčku umístíme do úrovně optické osy našeho pohledu. Postupně prodlužujeme délku tréninku trátaky, ale dbáme na to, abychom skončili ve chvíli, kdy oči začínají příliš slzet.

Optimální doba, na kterou bychom se postupným prodlužováním tréninku trátaky měli dostat, je 30 – 45 minut. Zaznamenáme rozhoštění stavu intenzivního mentálního štěstí (bez příčiny) během techniky a 3 – 4 hodiny po provádění techniky trátaky a rovněž překvapující nárůst sebedůvěry. Důsledným prováděním trátaky se pohled stane magnetickým, hřejivým, výrazným, silným a okouzlujícím.

Pokud je třeba, můžeme pozměnit trénink trátaky tak, že umístíme talíř plný vody na určitou vzdálenost a pod určitým úhlem k plamenu svíčky tak, aby se plamen odrážel téměř přesně uprostřed talíře. Poté provádíme trátaku jen s odrazem plamene svíčky na vodní hladině. Praxe této formy trátaky zlepšuje zrak a uklidňuje únavu očí. V případech předráždění působí jako skvělý přirozený uklidňující prostředek.

Pokud se nacházíme v přírodě nebo v otevřeném prostoru, např. v parku, můžeme pozorně sledovat (trátaka) horizont po dobu 5 až 10 minut a v následujících dnech interval prodlužovat. Praxe této formy trátaky v přírodě nám harmonicky rozšiřuje vědomí a způsobuje, že prožíváme nevýslovný stav štěstí na pozadí hluboké mentální rovnováhy.

Kromě těchto forem trátaky existuje ještě:

  • Bhrúmadhja trátaka (fixování pohledu nad obočí s otevřenýma očima bez mrknutí, tato forma trátaky usiluje o rychlou energetizaci ádžňáčakry)
  • Nasikagra trátaka (provádí se stejně, ale předpokládá nepřetržité fixování pohledu na špičku nosu a usiluje o rychlou energetizaci druhotného silového centra manasčakra)
  • Dakšinádžatru trátaka (pohled nepřetržitě fixujeme na pravé rameno, usiluje o probuzení, uvědomování a kontrolu solárního, jang (+) aspektu bytosti)
  • Vamadžatru trátaka (pohled fixujeme nepřetržitě na levé rameno, usiluje o probuzení, uvědomování a kontrolu lunárního, jin (-) aspektu bytosti).

Tyto formy fixace pohledu (trátaky) rovněž posilují oční svaly, zatímco nepřetržité fixování pohledu je hluboce uvolňuje.

Hned po skončení techniky trátaky, a to hlavně pokud jsme silně slzeli, si opláchneme oči tak, že do nich stříkáme studenou vodu z dlaní. Když si po trátace oplachujeme oči, je nutné, abychom je několikrát postříkali studenou vodou. Pokud jsme citliví a používáme teplou vodu, nakonec vždy použijeme alespoň 2x studenou. To prokrvuje oči a harmonicky masíruje oční bulvy.

Na závěr můžeme říci, že v józe je trátaka důležitou technikou šatkarmakrijá, která je velmi užitečná jak pro náš zrak, tak i pro mentální soustředění, zlepšení pozornosti a odstranění problémů spojených s oslabením paměti.

Důsledná praxe techniky trátaka vede k pevnému mentálnímu soustředění, probouzí jasnovidectví a zároveň umožňuje snadno číst myšlenky či skryté záměry lidských bytostí, s nimiž přicházíme do styku.

NAHORU