UPANIŠADY

Upanišady jsou posvátné texty tvořící „zjevenou“ část véd a základ filosofie védánta. Vyznačují se velkou svobodou myšlení a otevřeností vůči moudrosti a transcendenci. Upanišady v podstatě obsahují popis zásadního individuálního nesmrtelného Já (átman) a ukazují jeho totožnost s univerzálním božským (makrokosmickým) Duchem, brahma neboli paramátman. Zároveň popisují určité přesné tajné metody uvědomování si této základní totožnosti, mezi nimiž vyčnívá popis esoterického významu základního subtilního božského zvuku Stvoření, AUM.

NAHORU