VARNA

Synonyma: KASTA

Barva, charakteristika, rozdílnost, kasta. Ve smyslu kasty popisuje společenskou strukturu zavedenou v Indii Árijci. Toto rozvrstvení společnosti obsahuje 4 hlavní kasty:

  • bráhmani (brahmana), vzdělaná třída, jejíž součástí jsou kněží, mudrci, filosofové, duchovní vůdci (všichni tvořící duchovní autoritu);
  • bojovníci (kšatrija), zahrnující politické vůdce, vůdce armády, vládce a obecně vše, co je spojeno s přechodnou mocí;
  • obchodníci a zemědělci (vaišja), ne náhodou nazývaní také „ti, co zásobují společnost“;
  • řadoví dělníci a sluhové (šúdra).

Nejnižší kategorie společnosti byla tvořena takzvanými „nečistými“ (pária), kteří se nacházeli mimo systém kast. Příslušníci tří nejvyšších kast byli také přezdíváni dvidža (ti, co se narodili dvakrát). Bhagavadgíta stejně jako další slavné indické duchovní texty přesto ukazují, že ti, kteří splní všechny závazky vlastní jejich kastě jako hold naplno vznesený božskému, mohou transcendovat svoji společenskou podmínku, stejně jako ostatní karmická omezení, aby dosáhli duchovní dokonalosti, která je vrozeným a rovnocenným právem jakékoli lidské bytosti.

NAHORU